ד"ר אסף אקשטיין

ד"ר אסף אקשטיין

מרצה בכיר בפקולטה למשפטים

קורות חיים 

 • אודות:

מרצה למשפטים בתחומים של דיני תאגידים ודיני ניירות ערך. שימש כחוקר אורח באוניברסיטת הרווארד וקולומביה. מאמריו צוטטו בפורומים שונים בחו"ל (ובהם ה- Wall Street Journal) וכן בפסיקת בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים בישראל.

 • השכלה:
  .Ph.Dבמשפטים, אוניברסיטת תל אביב (2014).
  .LL.M (מחקרי), במשפטים, אוניברסיטת תל אביב (2011).
  .LL.M (עיוני), במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן (2010).
  .LL.B, במשפטים, הקריה האקדמית אונו (2009).
 • תחומי הוראה:
  דיני תאגידים, דיני ניירות ערך.
 • תחומי מחקר: 
  דיני תאגידים, דיני ניירות ערך.
 • פרסומים נבחרים

1. The Virtue of Common Ownership in an Era of Macro Legal Risks, 105 Iowa Law Review (forthcoming 2019)

2. Toward a Horizontal Fiduciary Duty in Corporate Law, Cornell Law Review (forthcoming 2018) (with Prof. Gideon Parchomovsky)

3.(Long / Short Incentive Scheme for Proxy Advisory Firms Wake Forest Law Review (forthcoming 2018) (with Prof. Sharon Hannes


4.
Skin in the Game: Aligning the Interests of Credit Rating Agencies, Proxy Advisors, and Investors, Harvard Business Law Review (2017)


5.
 Great Expectations: The Peril of an Expectations Gap in Proxy Advisory Firm Regulation, 40 Delaware Journal of Corporate Law  77 (2015)


.6
"אינרציה אסדרתית וקבוצות אינטרס: ראיות אמפיריות מתחום האסדרה של שוק ההון" מחקרי משפט ל 635 (2016).

 


.7
"מי מפקח על המפקחת? ואת מי היא משתפת? רשות ניירות ערך הישראלית במבט השוואתי" משפט ועסקים יט 195 (2015).

 


.8
"עירוב מטרות בעבֵרת המניפולציה בניירות-ערך" משפט ועסקים טז 277 (2013).

 


9. 
"מהותיות בקשר לחובת דיווח מיידי – בחינה מחודשת והצעה לשינוי חקיקה" משפטים (2017) (בשיתוף עם פרופ' אסף חמדני).

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]