כנס תורת האילוצים בחינוך: חזון ומנהיגות בהובלת חדשנות חינוכית - הקריה האקדמית אונו כנס תורת האילוצים בחינוך: חזון ומנהיגות בהובלת חדשנות חינוכית - הקריה האקדמית אונו

טוען אירועים