בית המשפט העליון בעין הסערה
הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו שמחה להזמינכם
ל

להרשמה לחצו כאן 

 

להרשמה לחצו כאן