קץ הדמוקרטיה או חיזוקה? - סדרת מפגשי לימוד בנושא הרפורמה המשפטית המתוכננת - הקריה האקדמית אונו קץ הדמוקרטיה או חיזוקה? - סדרת מפגשי לימוד בנושא הרפורמה המשפטית המתוכננת - הקריה האקדמית אונו

טוען אירועים