סוגיות ניהוליות בראי היהדות – נפקא מינה

מנהלים, מנהלות, הצטרפו אלינו לקבוצה אינטימית וחזקה שתתכנס מדי שלושה שבועות ללימוד בסוגיות ניהוליות בראי היהדות.
נלמד אתגרים ניהוליים מחיי היומיום, תוך העמקה בטקסטים יהודים מתקופת המקרא ועד ימינו, במטרה להשיא ערך מוסף, פרקטי ועיוני.
נדון בנושאים שונים כגון: ענווה, משא ומתן, תוכחה הנעה, יצירת שינוי, סוגי ניהול ועוד.
במהלך הקורס יתקיים סיור בארץ וכן, אפשרות לטיסה משותפת של הקבוצה בתוספת תשלום, תידון במהלך הקורס.