סדנה התנסותית בוידאו תרפיה - בנושא "הטלפון החכם יצירת שיח רגשי וחברתי" - הקריה האקדמית אונו סדנה התנסותית בוידאו תרפיה - בנושא "הטלפון החכם יצירת שיח רגשי וחברתי" - הקריה האקדמית אונו

טוען אירועים