הכנס ייערך ביום רביעי, י"ג תמוז התשפ"א, ה-23.6.2021 בקמפוס קרית אונו, אולם 4,רחוב צה"ל 104 

בתחילת השנה האזרחית נכנסו לתוקפן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות אשר נועדו לעצב, לייעל, לפשט, ולקצר את ההליכים המשפטיים, תוך שמירה על עשיית צדק במסגרת קיומו של הליך ראוי והוגן. במסגרת כנס זה נבקש לדון בפרשנותן האפשרית של תקנות חדשות אלה, תוך התמקדות מעמיקה ורוחבית בהשפעתן האפשרית על סוגיות משפטיות חשובות.

להרשמה לחצו כאן:

https://yedion.ono.ac.il/yedion/FireflyWeb.aspx?prgname=PayingForItems&arguments=-N,-N,-N878,-N8165