ארועים

הקריה האקדמית אונו מאחלת לסטודנטים ולבוגרים צום קל ומועיל וגמר חתימה טובה