הסמינר יעסוק באתגרים בחינוך ובטיפול בילדים, בבני נוער ובצעירים בחברה רב-תרבותית

בשיתוף:

  • משרד החינוך
  • משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  • הסתדרות המורים
  • הפורום הציבורי – כפרי הנוער והפנימיות בישראל

פרטים נוספים והרשמה יינתנו בהמשך