שלוש סיבות טובות ללמוד אצלנו

הקריה האקדמית אונו ידועה בעשייה הרב תרבותית שלה ובהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מודרות. עשייה שהפכה את המרצים והמרצות למומחים בתחום ואת הסטודנטים, שלהם מוענק הידע, למומחי המחר.
רשת עבודה - הלמידה בסביבה מגוונת, מהווה מפגש לימודי וחברתי בין תרבותי לכלל הסטודנטים ובפרט ללומדים בהתמחות. ללמידה בסביבה מגוונת ויצירת רשת עבודה יש ערך ניהולי משמעותי לקידום העשייה החינוכית - חברתית של הבוגרים.
עשייה פדגוגית לפיתוח כלי הוראה וכלי הערכה מוטים תרבות – ידע קריטי לאנשי שטח במסגרות חינוכיות.

תוכנית הלימודים

סוגיית הקיטוב החברתי היא תופעה עולמית – והטיפול בקיטוב בחברה הישראלית דחוף מאי פעם.
ההפרדה המגזרית, חוסר בכלים ומיומנויות לסגלי ההוראה שגרם להתרחקות והימנעות מעיסוק בתחום, יצר את הצורך בהתמחות החדשנית – זהויות ישראליות וזאת בכדי לתת מענה לאותה תופעה באמצעות עשייה והעמקת ההיבטים הערכיים של הרב תרבותיות לתוך המערכות החינוכיות.

מטרת התכנית, להכשיר אנשי ניהול, מורים ומנהיגים חינוכיים בארגונים הפורמליים והבלתי פורמליים, להיות סוכני שינוי שיתנו מענה לסוגיית הקיטוב בין הקבוצות החברתיות והתרבותיות בישראל וינהיגו סביבות חינוכיות מכילות ומגוונות. הכשרת בעלי תפקידים שבידיהם ימצא הידע המחקרי והניסיוני שנצבר בארץ ובעולם לישום הלכה למעשה בזירה החינוכית. סוכני שינוי שיובילו להיכרות מעמיקה, יצרו מפגשים חדשים ויביאו לשינוי עומק בתפיסות הקיימות.

מוסמכי ומוסמכות התכנית יהפכו ללומדים אקטיבים שידעו ליזום וליישם יוזמות חדשות.
ההכשרה לכך תעשה באמצעות שלושה מימדים מקבילים של ידע ומיומנויות:
• המימד התיאורטי-מחקרי – בו יכירו הסטודנטים את התיאוריות והמושגים העדכניים ביותר בתחום החיים המשותפים וירכשו ידע מחקרי וניסיוני הקיים בארץ ובעולם.
• המימד האישי-חוויתי – הסטודנטים יעברו סדנאות ליווי לפיתוח אישי, שמטרתן פיתוח מודעות ורגישות תרבותית לצד יכולת להבין את צורכי הסביבה.
• המימד היישומי – התנסות הסטודנטים בייזום, פיתוח ויישום של פרויקטים בשטח וילוו את המיזמים במחקרי מדידה והערכה. ההתנסות במחקרים מסוג זה תוסיף כלים לארגז הכלים של הסטודנטים שישמשו אותם עם החזרה למסגרות מהם הגיעו.

ייחודי בקריה האקדמית אונו: מרכז סימולציה ובו שחקנים מקצועיים, שנועד להכשיר את הסטודנטים באופן יישומי להתמודדות בעבודת השטח.

מרצים ומרצות מומחים
הקריה האקדמית אונו ידועה בעשייה הרב תרבותית שלה ובהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מודרות. עשייה שהפכה את המרצים והמרצות למומחים בתחום ואת הסטודנטים, שלהם מוענק הידע, למומחי המחר.

חשוב שתדעו

ההתמחות מציגה נקודת מבט נוספת על החברה שלנו ומאפשרת בעקבות כך לקדם תהליכי עשייה ושינוי.
ההתמחות מעמיקה בסוגיות של חינוך לאחריות חברתית, לאזרחות ולזכויות אדם, וחשיבות החינוך ככלי לפתרון מחלוקות וסכסוכים בין קבוצות ומגזרים.