שכר לימוד
שכר לימוד

שכר לימוד

שכר הלימוד בקריה האקדמית אונו לשנה"ל תשע"ט הינו:

 • 33,300 ש"ח לשנת לימודים בפקולטה למשפטים
 • 31,400 ש"ח לשנת לימודים בפקולטה למנהל עסקים ובחוג לפרסום ותקשורת שיווקית

מועמדים שיתקבלו יזכו, בכפוף לתקנון, למלגת קרן "יחדיו" המקנה שכר לימוד ייחודי: 24,250 ש"ח לשנה!

 • 36,000 ש"ח לשנת לימודים בפקולטה למנהל עסקים בתואר ראשון דו-שנתי 

מועמדים שיתקבלו יזכו, בכפוף לתקנון, למלגת קרן "יחדיו" המקנה שכר לימוד ייחודי: 34,500 ש"ח לשנה!

 • 21,000 ש"ח לשנת לימודים בחוג לחינוך וחברה 
 • 22,000 ש"ח לשנת לימודים בחוג לחינוך וחברה עם תעודת הכשרה בספורט

מועמדים שיתקבלו יזכו, בכפוף לתקנון, למלגת קרן "יחדיו" המקנה שכר לימוד ייחודי: 20,000 ש"ח לשנה!

 • 27,500 ש"ח לשנת לימודים בבית הספר למוסיקה ע"ש ג'ונתן ווהל

מועמדים שיתקבלו יזכו, בכפוף לתקנון, למלגת קרן "יחדיו" המקנה שכר לימוד ייחודי: 22,500 ש"ח לשנה!

 

הקבלה מותנית בעמידת המועמד בכל תנאי הקבלה, עמידה בתקנון המלגה  ובריאיון אישי עם  (סא"ל במיל') הרב משה רייס.

 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ניתן להוריד כאן.
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע ניתן להוריד כאן.
 • שכר הלימוד כולל דמי חברות באגודת הסטודנטים. הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל  הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, שרות משלוח ציונים ושינויים ב- SMS, דמי ביטוח, דמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במשפטים  ישולם בכל מקרה, בשלוש וחצי שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במנהל עסקים ישולם, בכל מקרה, בשלוש שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • בגין כל שנת לימודים נוספת מעבר לתקופת הלימודים הנקובה, ישולם שכר לימוד בסך של 5,000 ש"ח.
 • שכר הלימוד להתמחות בחשבונאות אינו כולל את עלות שנת ההשלמה (שנה ד').
 • הכרה בלימודים קודמים עשויה לזכות בהפחתה בשכר הלימוד בכפוף לכללי הקריה האקדמית אונו.
 • הקריה האקדמית אונו מוכרת לצורך שימוש בכספי הפקדון למשוחררי צה"ל.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }