דרישות קבלה ללימודי תואר ראשון
דרישות קבלה ללימודי תואר ראשון

תפריט של דרישות קבלה ללימודי תואר ראשון

דרישות קבלה ללימודי תואר ראשון

על המועמדים לתואר ראשון במשפטים או מנהל עסקים לענות על אחד מהתנאים הבאים:
א. תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל התואם את דרישות הקבלה לפקולטה הרלוונטית + ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס+ ראיון עם איש סגל אקדמי.ב. תואר אקדמי (מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה) בממוצע 80 ומעלה + ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס.
ג. תואר מוסמך / דוקטור (מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה) + ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס.
* בחישוב ממוצע ציוני הבגרות למקצועות אנגלית, מתמטיקה ומקצועות היהדות שנלמדו ברמה מוגברת 4 ו – 5 יחידות לימוד תינתן תוספת נקודות.
דרישות אנגלית

כדי להסתווג לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי"ר או אמיר"ם או להגיע עם ציון פסיכומטרי.
מועמד ללא ציון מבחן אמי"ר או אמיר"ם או פסיכומטרי יסווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.

פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאיםאישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר או פסיכומטרי בציון של 134 לפחות בפרק האנגלית או  ציון מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם בציון של 234 לפחות.

הליך הקבלה:
  • הצגת נתוני השכלה קודמת: יתקבלו רק מסמכים מקוריים או נאמנים למקור (ניתן לאשר את המסמכים במנהל הרישום):
א. הצגת תעודת בגרות ישראלית מלאה או תעודת בגרות מלאה מחו"ל (יש לצרף אישור הניתן ע"י משרד החינוך, כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית – היחידה להשכלה תיכונית מחו"ל טלפון: 02-5601371/2).
ב. הצגת תואר ראשון ממוסד מוכר בממוצע 80 ומעלה או תואר מוסמך/דוקטור ממוסד מוכר.
ג. הצגת תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו"ל (יש לצרף אישור שקילות ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות. טלפון: 02-5602853).
ד. מועמדים המשלימים או המשפרים את מבחני הבגרות יוכלו להתקבל על תנאי הצגת זכאות לתעודת בגרות מלאה טרם פתיחת שנת הלימודים ועמידה בממוצע 95, בכפוף לאישור ועדת הקבלה.
ה. מועמדים חסרי תעודת בגרות מעל גיל 30 בלבד, יידרשו לעבור מכינה קדם אקדמית לפני תחילת שנת הלימודים.  קבלה ללימודים אקדמיים מותנית במעבר כל קורסי המכינה בציון 75 לפחות ועמידה בממוצע ציונים משוקלל של 75.
  • ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס :
כל  מועמד עובר ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס. המלצת המראיין לגבי המועמד הינה בעלת משקל רב בשיקולי וועדת הקבלה, ונותנת אפשרות להתרשמות מעמיקה מהמועמד.
  • ראיון אישי עם איש סגל אקדמי:
כל מועמד עובר ראיון אישי עם איש סגל אקדמי של הפקולטה המבוקשת בקריה האקדמית אונו. מועמדים אשר יתקבלו עפ"י נוהל קבלה אוטומטי, לא יידרשו לראיון אישי. המלצת המראיין לגבי המועמד הינה בעלת משקל רב בשיקולי וועדת הקבלה, ונותנת אפשרות להתרשמות מעמיקה מהמועמד.

אנגלית 

  • כדי להסתווג לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי"ר או אמירם או להגיע עם ציון פסיכומטרי.
  • מועמד ללא ציון מבחן אמי"ר או אמירם או פסיכומטרי יוכל להסתווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
  • מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.

פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים:

  • אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר.
  • פסיכומטרי בציון של 134 לפחות בפרק האנגלית.
  • ציון מבחן אמי"ר או מבחן אמירם בציון של 234 לפחות.

  • ועדת קבלה:
ועדת קבלה משקללת את נתוני ההשכלה הקודמת עם הראיון האישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס ועם איש הסגל האקדמי (במידה ונדרש). בועדה יושבים דקאני הפקולטות, נציג נוסף של הסגל האקדמי וראש מנהל רישום. תשובה מועדת הקבלה תישלח בכתב תוך שלושה שבועות מיום סיום ההליך
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }