עקרונות מינהל הציונות הדתית
עקרונות מינהל הציונות הדתית

עקרונות מינהל הציונות הדתית

הלימודים יתפרסו במהלך שנים במספר מעגלים.

לימודי משפט וכלכלה בזיקה למורשה היהודית 

במסגרת לימודי התואר, יהנו הסטודנטים מקורסים ייחודיים הנלמדים על ידי מיטב המרצים. הקורסים הינם קורסי חובה ומהווים חלק מנקודות הזכות לקבלת התואר.

העשרה חוץ פקולטטיבית

קורסי יסוד בתחומי משפט, אתיקה ומוסר. הקורסים נלמדים במסגרת החובה ללימודי התואר, על פי תחומי ההתמחות.

התנדבות קהילתית

הקריה האקדמית אונו כמוסד להשכלה גבוהה המוביל בתחומו ומתוך מודעות לבעיות הפער החברתי השכלתי הקיים בישראל, הביאה להקמת יחידה למעורבות חברתית התורמת למען קידום הקהילה בישראל. הקריה האקדמית אונו רואה במעורבות הקהילתית של לומדי משפטים ומנהל עסקים ערך, ולפיכך מובילה בארץ מהלך ייחודי זה של פעילות סטודנטים בקהילה.

 

עולם העסקים ועולם המשפט בישראל מעורבים היום בקהילה באופן משמעותי, ולכן לפרויקט זה יש משמעות בתהליך הכשרת עורכי הדין ואנשי עסקים לקראת השתלבותם בעבודה.

 

במסגרת ההתנדבות הקהילתית הקיימת בקריה האקדמית אונו, לתלמידי 'מנהיגות, ציונות ומורשת ישראל' תהיה האפשרות להתנדבות באחת מן המסגרות הקהילתיות והחברתיות הבאות:       

  • "מעגלי צדק" – ישום והפעלת "התו החברתי", או פעילות בית ספרית בנושא צדק חברתי.
  • "ידידים"  – עבודה עם נוער עולים ברחבי הארץ.
  • קליניקה משפטית – סיוע משפטי במסגרת ארגונים חברתיים שונים.

 

התנדבות הקהילתית הינה חובה במהלך שנה א' ללימודי התואר, ומזכה ב-4 נקודות זכות במסגרת קורסי החובה בתואר. 

העשרה תורנית

בשנה הראשונה, ישנה חובת השתתפות בארבע פעילויות (4 נקודות זכות חוץ אקדמיות), בשנה השניה שלוש פעילויות (3 נקודות זכות חוץ אקדמיות) ובשנה השלישית שתי פעילויות  (2 נקודות זכות חוץ אקדמיות) השתתפות במסגרת הפעילויות התקופתיות – סה"כ 9 נ"ז.

 

מתוך פאנל: הציונות הדתית לאן?

 

מתוך מודעות לעומס הלימודים בשנות הלימודים לתואר, מינהל הציונות הדתית  נבנה כך, שברובו הוא משתלב בתוך סל השעות של הלימודים בקריה האקדמית אונו (ללא תוספת שעות).

   

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }