שכר לימוד
שכר לימוד

תפריט של שכר לימוד

שכר לימוד

ייעוץ ורישום-שכר לימוד

הנחיות כלליות

בתום הליך הרישום, שיתבצע במינהל הרישום, יישלחו תשובות ועדת הקבלה לכל המועמדים באימייל ובדואר הביתה. למכתב הקבלה יצורף טופס לתשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה באימייל.

סטודנטים שלא יסדירו את מלוא שכר הלימוד עד מועד זה יאבדו את מקומם, ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיהם בשנה זו.

ביטוח לאומי:

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו לביתם של הסטודנטים. סטודנטים העובדים בתקופת לימודיהם ימלאו אחר ההוראות שיצורפו לפנקסי התשלומים כדי לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה, הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

פיגורים בתשלומים:

סטודנטים שיפגרו באחד התשלומים יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה של 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת, כנהוג בקריה האקדמית אונו.

סטודנטים שלא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

מדור שכר לימוד – שעות קבלת קהל 

  קמפוס קרית אונו קמפוס ירושלים
     
יופ א' עד יום ה' משעה 9:00-12:00 משעה 17:00 – 08:30
  ומשעה 14:00-18:00  
     
יום ו' משעה 08:00-12:00 אין קבלת קהל
     

פקס:  03-7382299

טלפון: 03-5311888

הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

 

לפרטים נוספים: 

בטלפון – 03-9635856

בדוא"ל – service@sachal.co.il

באתר – www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

Print Friendly, PDF & Email
שכר הלימוד למכינות קדם אקדמיות – שנה"ל תשע"ח

מכינה ייעודית לבעלי תעודת בגרות / חסרי תעודת בגרות מעל גיל 30:

עלות: 7,150 ש"ח (כולל קורס באנגלית).

מכינה במקצועות הבריאות:

עלות: 5,000 ש"ח (לא כולל עלות יום מיון ודמי רישום).

 

*הקריה האקדמית אונו שומרת את הזכות לעדכן את רשימת הקורסים בהתאם לצרכים האקדמיים של התוכניות השונות.

*פתיחת המכינות מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

*שכר הלימוד רלוונטי לשנה"ל תשע"ח בלבד.

Print Friendly, PDF & Email
שכר לימוד ללימודי אנגלית לתואר ראשון (משפטים, מנהל עסקים, חינוך וחברה) – שנה"ל תשע"ח
שם הקורס

טרום 
בסיסי

א'

טרום 
בסיסי

ב'

בסיסי

מתקדמים א'

מתקדמים ב'

פטור
ציון מבחן אמי"ר       150-169       170-184       185-199       200-219     220-233     234 ומעלה     
ציון מבחן אמירם או ציון בפרק אנגלית בפסיכומטרי 50-69 70-84 85-99 100-119 120-133 134 ומעלה

עלות
למידה פרונטלית

950 ש"ח

700 ש"ח

700 ש"ח

450 ש"ח

קורס חובה פרונטלי
בשנה ב' בלבד.
 
עלות
למידה מתוקשבת
ללא עלות ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות  

 

 • סטודנט אשר לא יבחן במבחן אמי"ר / אמירם / פרק האנגלית בפסיכומטרי יוכל להשתבץ לרמת האנגלית טרום בסיסי א'
Print Friendly, PDF & Email
שכר לימוד לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח

 

פקולטה

מסלול שכר לימוד שנתי בש"ח מינימום תשלום לתואר

מספר תשלומים לשנה

משפטים תואר ראשון במשפטים 33,100 350% 10
מנהל עסקים תואר ראשון במנהל עסקים 31,250 300% 10
מנהל עסקים תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית 31,250 300% 10
לימוד מקביל תואר ראשון במנהל עסקים + תואר ראשון במשפטים 39,000 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בריפוי בעיסוק 33,750 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בהפרעות בתקשורת 33,750 350% 10
מדעי הרוח  תואר ראשון בחינוך וחברה 20,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בחינוך וחברה + מסלול הסמכה בספורט 21,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים 20,000 300% 10
בית הספר למוסיקה תואר ראשון במוסיקה רב תחומית 27,350 400% 10

 

 • התמחות בניהול עסקי פנאי – סטודנטים הזכאים לפטור של 30 נ"ז (על בסיס רקע מקצועי מוכח ולימודים קודמים) יהנו מהנחה בשכר לימוד – פרטים בהרשמה.
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ניתן להוריד כאן
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע ניתן להוריד כאן
 • שכר הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל  הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, דמי ביטוח, דמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • הסטודנטים למשפטים במסלול בוקר ישלמו שכר לימוד שנתי מלא כפול שלוש וחצי, אף שלימודיהם יימשכו שלוש שנים בלבד.
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במשפטים, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת ישולם, בכל מקרה, בשלוש וחצי שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במנהל עסקים ישולם, בכל מקרה, בשלוש שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • שכר לימוד לתואר ראשון בפיזיותרפיה ישולם, בכל מקרה, בארבע שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • בגין כל שנת לימודים נוספת מעבר לתקופת הלימודים הנקובה, ישולם שכר לימוד בסך של 3,000 ש"ח.
 • שכר הלימוד להתמחות בחשבונאות אינו כולל את עלות שנת ההשלמה (שנה ד').
 • הכרה בלימודים קודמים עשויה לזכות בהפחתה בשכר הלימוד בכפוף לכללי הקריה האקדמית אונו.
 • בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא, זכאים להנחה של 10% לכל אחד מהם.
 • הלימודים בקריה האקדמית אונו מוכרים לצורך שימוש בכספי הפיקדון למשוחררי צה"ל.
 • עלות מכינה קדם אקדמית מלאה למועמדים מעל / מתחת לגיל 30 הינה 7,150 ש"ח ב – 4 תשלומים שווים.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.
 •  מדור שכר לימוד – שעות קבלת קהל 
יום א' עד יום ה' משעה 09:00-12:00
ומשעה 14:00-18:00
יום ו' משעה 08:00-12:00

מספר פקס: 03-7382299

 • הנחיות כלליות

בתום תהליך הרישום אשר יתבצע במנהל הרישום ישלחו מכתבי קבלה למתקבלים. למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט אשר לא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה, יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיו בשנה זו.

 • ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה יגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לביתו של הסטודנט. סטודנט שעובד בתקופת לימודיו ימלא אחר ההוראות אשר יצורפו לפנקסי התשלומים על מנת לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

 • פיגורים בתשלומים

סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת  כנהוג בקריה האקדמית אונו סטודנטים אשר לא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

 • הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

לפרטים נוספים:

בטלפון – 03-9635856

בדוא"ל – service@sachal.co.il

באתר – www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

Print Friendly, PDF & Email
שכר לימוד לתואר שני לשנה"ל תשע"ח

פקולטה מסלול שכר הלימוד עבור התואר מינימום תשלום (לתואר) מספר תשלומים מקסימלי
מנהל עסקים תואר שני במנהל עסקים 49,500 ש"ח 100% 15
מנהל עסקים

תואר שני במנהל עסקים

התמחות בייעוץ ארגוני

54,500 ש"ח
(כולל פרקטיקום)
100% 15
משפטים תואר שני במשפטים 28,900 ש"ח 100% 15
מדעי הרוח תואר שני ביהדות 18,000 ש"ח 100% 10
 • תואר שני במנהל עסקים:
  התמחות בייעוץ ארגוני – עלות הפרקטיקום – 5000 ש"ח.
  התמחות בניהול מערכות בריאות ופארמה – עובדי ארגוני הבריאות ורוקחים זכאים למלגה בסך 8,750 ש"ח בשכר הלימוד. פרטים בהרשמה.
  עלות התמחות נוספת – 5,000 ש"ח.
  שכר הלימוד כולל קורסי השלמה.
 • תואר שני במשפטים: 
 • עבור קורסים של בית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה נדרשת תוספת תשלום – פרטים בהרשמה (פתיחת הקורסים המשותפים עם אוניברסיטת קולומביה מותנית במינימום נרשמים).
  תוספת למסלול מחקרי/תזה- 2,000 ₪.
 • תואר שני ביהדות: 
  שכר הלימוד כולל קורסי השלמה.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ניתן להוריד כאן
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע ניתן להוריד כאן
 • התשלומים בכל מסלולי הלימוד הינם שווים,לא צמודים וללא רבית.
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר הלימוד כולל דמי חברות באגודת הסטודנטים. הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, דמי ביטוח, חוברות מקראות ותרגילים ודמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא, זכאים להנחה של 10% כל אחד.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.
 • מדור שכר לימוד – שעות קבלת קהל 
יום א' עד יום ה' משעה 09:00-12:00
  ומשעה 14:00-18:00
   
יום ו' משעה 08:00-12:00

מספר פקס: 03-7382299

 • הנחיות כלליות

בתום תהליך הרישום אשר יתבצע במנהל הרישום ישלחו מכתבי קבלה למתקבלים. למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט אשר לא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה, יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיו בשנה זו.

 • ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה יגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לביתו של הסטודנט. סטודנט שעובד בתקופת לימודיו ימלא אחר ההוראות אשר יצורפו לפנקסי התשלומים על מנת לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

 • פיגורים בתשלומים

סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת  כנהוג בקריה האקדמית אונו סטודנטים אשר לא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

 • הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

 

לפרטים נוספים: 

בטלפון – 03-9635856

בדוא"ל – service@sachal.co.il

באתר – www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

Print Friendly, PDF & Email
תקנון החזר שכר לימוד – אוקטובר 2017

תקנון החזר שכר הלימוד – מחזור אוקטובר 2017 (תשע"ח) – כלל הפקולטות למעט הפקולטה למקצועות הבריאות:

 • סטודנטים המבקשים לבטל את הרשמתם לפני הסדרת שכר לימוד יודיעו על בכתב למנהל רישום
  סטודנטים המעוניינים להפסיק את לימודיהם לאחר שהסדירו את שככר הלימוד יודיעו על כך בכתב למנהל הסטודנטים
  החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך שבו התקבלה הודעת הביטול. 
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם עד 10.9.2017 יחויבו ב 50% מסך התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם עד 22.10.2017 יחויבו בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם מ-22.10.2017 ועד 22.11.2017 יחויבו ב-30% משכר הלימוד השנתי המלא.
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם מ-22.11.2017 ועד 11.02.2018 יחויבו ב-50% משכר הלימוד השנתי המלא.
 • סטודנטים שיודיעו על הפסקת לימודיהם לאחר 11.02.2018 לא יהיו זכאים להחזר כספי ויחויבו בשכר הלימוד השנתי המלא.
 • האמור בסעיף זה מתייחס למחזור אוקטובר 2017. הנתונים ישתנו בהתאם למחזור פברואר 2018 .

תקנון החזר שכר לימוד – מחזור אוקטובר 2017 (תשע"ח) – הפקולטה למקצועות הבריאות:

 • סטודנטים המעוניינים להפסיק את לימודיהם יודיעו על כך בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך שבו התקבלה הודעת הביטול.
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם עד 22.10.2017 יחויבו בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם מ-22.10.2017 ועד 22.11.2017 יחויבו ב-30% משכר הלימוד השנתי המלא.
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם מ-22.11.2017 ועד 11.02.2018 יחויבו ב-50% משכר הלימוד השנתי המלא.
 • סטודנטים שיודיעו על הפסקת לימודיהם לאחר 11.02.2018 לא יהיו זכאים להחזר כספי ויחויבו בשכר הלימוד השנתי המלא.
 • תשלום המקדמה ע"ס 3,375 ש"ח, לא יוחזר בכל מקרה.

תקנון ביטול/הקפאת לימודי מכינה קדם אקדמית – מחזור אוקטובר 2017 (תשע"ח):

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודי המכינה יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי של התשלומים החודשיים ,לפי התאריך בו התקבלה ההודעה.
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם במהלך החודש הראשון של המכינה (החל מהתאריך הרשמי של תחילת המכינה) יחויבו בסכום התשלום ראשון. הודעה בחודש השני של המכינה תביא לחיוב בסכום שני התשלומים וכך הלאה.
 • סטודנטים שלימודיהם הופסקו ע"י הקריה האקדמית אונו, מכל סיבה שהיא, יחויבו בשכר לימוד לפי תקנון זה. 
 • סטודנטים אשר יקפיאו את לימודיהם ושילמו שכר לימוד מלא/חלקי סכום זה נשמר לזכותם לתקופה של עד שש שנים.
 • סטודנטים אשר יקפיאו את לימודיהם במהלך התואר ויחזרו ללמוד בתקופה של עד שש שנים, תנאי שכר הלימוד, שעות הלימודים ותוכניות הלימודים יהיו בתנאים שיהיו בקריה האקדמית אונו ביום חזרתו.
 • סטודנטים שלא יעברו את המכינה ולפיכך יוחלט לא לקבלם ללימודים ושילמו שכר לימוד עבור התואר האקדמי, יוחזר להם שכר הלימוד בגין לימודי התואר בלבד.
Print Friendly, PDF & Email
תקנון החזר שכר לימוד – אוקטובר 2017, פברואר 2018 ואפריל 2018

ביטול/הקפאת לימודים – מסלולי אוקטובר 2017 – (לא כולל פקולטה למקצועות הבריאות) – שנה"ל תשע"ח:

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול.
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד 10/9/17 יחויב ב-50% מהתשלום הראשון. (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד  22/10/17 יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-22/10/17 ועד -22/11/17 יחויב ב-30% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-22/11/17 ועד-11/2/18 יחויב ב-50% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר 11/2/18 לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד שנתי מלא.

*האמור בסעיף זה מתייחס למחזור אוקטובר 2017 .הנתונים ישתנו בהתאם למחזור פברואר 2018.

 

ביטול/הקפאת לימודים – מסלולי אוקטובר 2017 – פקולטה למקצועות הבריאות – שנה"ל תשע"ח:

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול.
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד  22/10/17 יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-22/10/17 ועד -22/11/17 יחויב ב-30% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-22/11/17 ועד-11/2/18 יחויב ב-50% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר 11/2/18 לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד שנתי מלא.

*בכל מקרה לא יוחזר תשלום המקדמה בסך 3,375 ₪.

 

ביטול/הקפאת לימודים – מסלולי פברואר 2018 – (לא כולל פקולטה למקצועות הבריאות) שנה"ל תשע"ח:

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול.
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד 10/01/18 יחויב ב-50% מהתשלום הראשון. (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד  11/02/18 יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-11/02/18 ועד -11/03/18 יחויב ב-30% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-11/03/18 ועד-24/06/18 יחויב ב-50% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר 24/06/18 לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד שנתי מלא.

 

ביטול/הקפאת לימודים – מסלולי אביב (אפריל 2018) – תואר שני – שנה"ל תשע"ח:

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול.
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד 10/4/18 יחויב ב-50% מהתשלום הראשון. (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד  25/4/18 יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-25/4/18 ועד -25/5/18 יחויב ב-30% משכר לימוד שנתי מלא .
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-25/5/18 ועד-25/7/18 יחויב ב-50% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר 25/7/18 לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד שנתי מלא.

 

ביטול/הקפאת לימודי מכינה קדם אקדמית:

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודי המכינה יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי של התשלומים החודשיים ,לפי התאריך בו התקבלה ההודעה. דהיינו, הודעה על ביטול במהלך החודש הראשון של תחילת המכינה(החל מהתאריך הרשמי של תחילת המכינה) חיוב של תשלום ראשון, הודעה בחודש השני של המכינה חיוב שני תשלומים וכך הלאה.
 • סטודנט שלימודיו הופסקו ע"י הקריה האקדמית ,מכל סיבה שהיא, יחויב בשכר לימוד לפי תקנון זה.
 • סטודנט אשר הקפיא את לימודיו ושילם שכר לימוד מלא/חלקי סכום זה נשמר לזכותו לתקופה של עד שש שנים .
 • סטודנט אשר מקפיא את לימודיו במהלך התואר וחוזר בתקופה של עד שש שנים תנאי שכר הלימוד,שעות הלימודים ותוכניות הלימודים יהיו בתנאים שיהיו בקריה האקדמית ביום חזרתו.
 • סטודנט שלא יעבור מכינה ולפיכך יוחלט לא לקבלו ללימודים ושילם שכר לימוד עבור התואר האקדמי יוחזר לו שכר הלימוד ששולם בגין לימודי התואר בלבד.
 • עלות קורס חוזר במכינה קדם אקדמית הוא 1,000 ₪.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

תקנון שכר לימוד 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }