תקנונים
תקנונים

תפריט של תקנונים

תקנונים

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ט

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ח בשפה הערבית

תקנון הלימודים כולל את הנושאים הבאים:

  • חוק זכויות הסטודנט
  • תקנון הספריה
  • תקנון למניעת הטרדה מינית
  • תקנון משמעת
  • תקנון תואר ראשון
  • תקנון תואר שני

תקנון שכר לימוד תשע"ט

תקנון למניעת הטרדה מינית

במהלך שנת הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתקנון הלימודים ובהנחיות הקריה האקדמית אונו. עדכונים אלה יפורסמו ויחייבו את כלל הסטודנטים והעובדים.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }