אודות הקמפוס

קמפוס נתניה

רחוב האורזים 10 ב', אזור תעשיה צפוני, נתניה.

  * באוקטובר 2023 הלימודים יתקיימו בקמפוס הקריה האקדמית אונו במבנה החדש בצומת סביון.
האורזים 10 ב', נתניה.