מכון מחקר – מקצועות הבריאות והרפואה

מכון מחקר – מקצועות הבריאות והרפואה

מטרות המכון לעסוק בחקר נושאי בריאות וחולי במובנים הרחבים ביותר. כגון התפתחות האדם ותפקודו לאורך מעגל החיים, הקשר לבריאות ואיכות חיים של האדם בקהילה, שיטות אבחון וטיפול בילדים ובשיקום מבוגרים וקשישים עם מוגבלויות, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לאבחון וטיפול, כמו גם נושאים בתחום הנגישות לשרות של אוכלוסיות שונות.

 

נושאי המחקר יוכלו להיות בתחומי מדע בסיסי מחד ובתחומי מדע יישומי מאידך, בשיטות שונות ומגוונות בעלות ביסוס מדעי. המטרה היא לחקור ולפתח ידע אשר יבוא לידי פרסום אקדמי מחד ומאידך ייושם בהוראה, בקליניקה ובמערכות הבריאות לשיפור תפקודם, בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם. מטרה נוספת היא, ליווי מחקר ומתן הכוונה ומשאבים לסגל האקדמי במקצועות הבריאות ולסטודנטים.

 

מכון המחקר ישאף לעסוק בנושאי מחקר מגוונים תוך שיתוף פעולה עם אנשי סגל מחוגים נוספים בקריה האקדמית אונו וחוקרים ממסגרות אקדמיות בארץ ובעולם.

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]