ספרים אלקטרוניים בעברית
ספרים אלקטרוניים בעברית

תפריט של ספרים אלקטרוניים בעברית

ספרים אלקטרוניים בעברית

שירות זה מאפשר גישה לטקסט מלא של ספרים אלקטרוניים שהספרייה מנויה עליהם.

לכניסה מהבית יש להיכנס לאותם מאגרים דרך תחנת מידע לסטודנט/מרצה.

מדריך גישה למאגרי המידע מחוץ לגבולות הקמפוס

 
מאגרמידע נוסףנושא
כותר

(נתמך בדפדפני Chrome ו – Edge)

ספרייה דיגיטלית הכוללת מקורות מידע מגוונים (ספרי מחקר עיון, אנציקלופדיות, כתבי עת ועוד) שפורסמו בחמישים השנים האחרונות בשפה העברית בנושאים שונים.ארץ ישראל, תרבות ישראל ומקרא, חינוך, סוציולוגיה, ונושאים נוספים במדעי הרוח והחברה.​
מאגנסספרייה דיגיטלית הכוללת ספרי מחקר ועיון לרבות כתבי עת,  בעברית ואנגלית.​תחומי המחקר הכלולים במאגר: משפטים, מדעי היהדות, מוזיקולוגיה, חינוך, פסיכולוגיה, מדעי החברה ועוד.
נבוספרים ומאמרים בטקסט מלאמשפטים
פארמגוון רחב של ספרים אלקטרוניים בהוצאת האוניברסיטה הפתוחהחינוך ופסיכולוגיה, הסטוריה, פילוסופיה ומדעי יהדות, סוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, מתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי הטבע והחיים, כלכלה וניהול.
מורשת ברשתמעל 110 ספרים סרוקיםמקרא, פילוסופיה, היסטוריה של עם ישראל, מדע, טכנולוגיה ורפואה, ספרות עברית/כללית/ילדים
מכון מופ"תמיזם הדיגיטציה החדש של הוצאת הספרים של מכון מופ"ת מגוון ספרים ופרסומים בתחום החינוך וההוראה
אוצר החכמהבמאגר קיימים כ- 65,774 ספרי יהדות סרוקים מן המקור, מראשית הדפוס ועד ימינו אנו.משפט עברי, תנ"ך, הלכה
אוצר המשפטספרות משפטית ומקצועיתמשפטים
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]