חיפוש משולב
חיפוש משולב

חיפוש משולב

הגישה לכלל מאגרי המידע מטה הינה רק מגבולות הקמפוס. 

גישה למאגרים מחוץ לגבולות הקמפוס, דרך תחנת מידע לסטודנט/מרצה

  • מדריך גישה למאגרי המידע מחוץ לגבולות הקמפוס


Basic Summon Search Overview Video 

Advanced Summon Search Overview Video 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]