גנטיקה, אתיקה ומשפט
גנטיקה, אתיקה ומשפט

גנטיקה, אתיקה ומשפט

בוגרי הקורס "גנטיקה, אתיקה ומשפט – 2006-7".

 

היבטים אתיים ומשפטיים של גנטיקה רפואית וייעוץ גנטי בישראל

 

תכנית הקורס:

 I. אתיקה בגנטיקה Genethics

א. אתיקה כללית – אסכולות- תיאוריות-מודלים

ב. אתיקה ברפואה ובגנטיקה

 

אתיקה רפואית – ישראל שבין ארה"ב לאירופה

 

II  . גנטיקה רפואית – דילמות אתיות ומשפטיות 

א. בחירת אופציות טיפוליות ו/או אחרות

ב. מידע גנטי ומעמד המשפחה

ג. שימוש בטכנולוגיות רפואיות חדשניות וגנטיקה- עד לאן? היקף סל הבדיקות המוצעות, בדיקות גנטיקה OTC

 

III. גנטיקה והחוק

א. ייעוץ גנטי בישראל – תמונת מצב משפטית (סמכות, כשירות, הכרה)

ב. חוקים [חוק מידע גנטי תשס"א 2000, חוק זכויות החולה] – עיקרים, משמעויות

ג. . מידע גנטי ומעמד המשפחה

 

IV. דין משווה – תמונת מצב חקיקתית מן העולם 

א.       מידע גנטי וייעוץ גנטי בעולם

ב.       מן הנעשה והצפוי בארגונים בינ"ל- UNESCO, WHO

 

.V    האם העובר והתינוק

 

VI  . גנטיקה רפואית ורשלנות מקצועית 

 

VII. גנטיקה וחברה

VIII. מחקר גנטי – היבטים משפטיים ואתיים

א. רגולציה של גנטיקה קלינית ומחקרית – בארץ ובעולם

ב. משולחנה של ועדת הלסינקי העליונה לניסויים קליניים בבני-אדם – דרכי פעולה, הניסיון המצטבר, ועדות הלסינקי מקומיות

ג. מגמות עתידיות

 

IX. גנטיקה ובריאות הציבור – היבטים משפטיים ואתיים

 

X. ייעוץ גנטי פרארפואי (בחירת מין, (Enhancement

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]