אירוח סטודנטים מאוניברסיטת ורג'יניה
אירוח סטודנטים מאוניברסיטת ורג'יניה

אירוח סטודנטים מאוניברסיטת ורג'יניה

מרכז המחקר למשפט רפואי וביואתיקה אירח משלחת סטודנטים למשפטים ולמנהל עסקים מאוניברסיטת וירגיניה בארה"ב. הקבוצה, שמנתה 20 סטודנטים, שמעה הרצאות מומחים בקריה האקדמית אונו, במרכז רפואי ע"ש שיבא, בבית המשפט העליון, ועוד. פרופ' גבריאלה שלו, נשיאת המועצה האקדמית העליונה ודקן הפקולטה למשפטים, קבלה את הקבוצה בארוחה חגיגית עם הגעתם לארץ. הקבוצה דנה בשאלות רפואיות אתיות רבות. 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]