מועצה אקדמית עליונה
מועצה אקדמית עליונה

מועצה אקדמית עליונה

המועצה האקדמית העליונה היא הגוף האקדמי העליון של הקריה האקדמית אונו. בין סמכויותיה הרבות: הכנת תכניות לפיתוח אקדמי של הקריה האקדמית אונו, אישור תכניות לימודים, קביעת תנאי הקבלה של הסטודנטים, קביעת כללים לפיקוח על רמת ההוראה ועוד.

 

בראש המועצה האקדמית העליונה של הקריה האקדמית אונו עומד פרופ' ירון זליכה.  

שם

תחום
התמחות

בעל תפקיד במוסד

 

פרופ' ירון זליכה

 

חשבונאות נשיא המועצה האקדמית העליונה

 

פרופ' משה בן-חורין

 

מימון ראש הקריה האקדמית אונו

 

פרופ' יובל אלבשן

 

משפטים דקן הפקולטה למשפטים

 

פרופ' אריה גביוס

 

מנהל עסקים דקן הפקולטה למנהל עסקים

 

פרופ' טובה הרטמן

 

חינוך דקן הפקולטה למדעי הרוח

 

פרופ' שלמה נוי

 

מדיניות בריאות דקן הפקולטה למקצועות הבריאות

 

פרופ' נועם שריף

 

מוסיקה דקן הפקולטה למוסיקה

 

ד"ר ריבי כהן

 

משפטים סגנית נשיא הקריה האקדמית אונו

 

פרופ' נעמי כץ

 

ריפוי בעיסוק ראש מכון המחקר

 

פרופ' ציפורה כהן

 

משפטים ראש תכנית תואר שני במשפטים

 

פרופ' גבריאל הלוי

 

משפטים  

 

פרופ' יואב גנזך

 

מנהל עסקים  

 

ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס

 

משפטים  

 

ד"ר אילן (דניאלס) רחימי

 

מערכות מידע מזכיר המועצה האקדמית העליונה

 

מר יהודה כהן

 

מוסיקה מנהל בית הספר למוסיקה ע"ש ג'ונתן ווהל

 

מר אורי אלדר

 

משפטים יו"ר אגודת הסטודנטים

 

הרב שי פירון

 

חינוך דקן לפיתוח חברתי בקריה האקדמית אונו

 

פרופ' שמואל האוזר

 

מימון  

 

אמל ג'ברין

 

משפטים  

חברים מחוץ למוסד

שם

תחום התמחות

פרופ' אהרון מאיר

 

ארכיאולוגיה

 

 

פרופ' משה אידל

 

 

מחשבת ישראל

 

 

פרופ' יעקב (ינקו) גולדנברג

 

 

שיווק

 

 

פרופ' משה הלברטל

 

 

מחשבת ישראל ופילוסופיה

 

 

פרופ' עודד מימון

 

 

הנדסת תעשייה

 

 

פרופ' דניאל סטטמן

 

 

פילוסופיה

 

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]