מועצה אקדמית עליונה
מועצה אקדמית עליונה

מועצה אקדמית עליונה

המועצה האקדמית העליונה היא הגוף האקדמי העליון של הקריה האקדמית אונו. בין סמכויותיה הרבות: הכנת תכניות לפיתוח אקדמי של הקריה האקדמית אונו, אישור תכניות לימודים, קביעת תנאי הקבלה של הסטודנטים, קביעת כללים לפיקוח על רמת ההוראה ועוד.

 

בראש המועצה האקדמית העליונה של הקריה האקדמית אונו עומד פרופ' ירון זליכה.  

שם

תחום
התמחות

בעל תפקיד במוסד

 

פרופ' ירון זליכה

 

חשבונאותנשיא המועצה האקדמית העליונה

 

פרופ' משה בן-חורין

 

מימוןראש הקריה האקדמית אונו

 

פרופ' יובל אלבשן

 

משפטיםדקן הפקולטה למשפטים

 

פרופ' אריה גביוס

 

מנהל עסקיםדקן הפקולטה למנהל עסקים

 

פרופ' טובה הרטמן

 

חינוךדקן הפקולטה למדעי הרוח

 

פרופ' שלמה נוי

 

מדיניות בריאותדקן הפקולטה למקצועות הבריאות

 

פרופ' נועם שריף

 

מוסיקהדקן הפקולטה למוסיקה

 

ד"ר ריבי כהן

 

משפטיםסגנית נשיא הקריה האקדמית אונו

 

פרופ' נעמי כץ

 

ריפוי בעיסוקראש מכון המחקר

 

פרופ' ציפורה כהן

 

משפטיםראש תכנית תואר שני במשפטים

 

פרופ' גבריאל הלוי

 

משפטים 

 

פרופ' יואב גנזך

 

מנהל עסקים 

 

ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס

 

משפטים 

 

ד"ר אילן (דניאלס) רחימי

 

מערכות מידעמזכיר המועצה האקדמית העליונה

 

מר יהודה כהן

 

מוסיקהמנהל בית הספר למוסיקה ע"ש ג'ונתן ווהל

 

מר אורי אלדר

 

משפטיםיו"ר אגודת הסטודנטים

 

הרב שי פירון

 

חינוךדקן לפיתוח חברתי בקריה האקדמית אונו

 

פרופ' שמואל האוזר

 

מימון 

 

אמל ג'ברין

 

משפטים 

חברים מחוץ למוסד

שם

תחום התמחות

פרופ' אהרון מאיר

 

ארכיאולוגיה

 

 

פרופ' משה אידל

 

 

מחשבת ישראל

 

 

פרופ' יעקב (ינקו) גולדנברג

 

 

שיווק

 

 

פרופ' משה הלברטל

 

 

מחשבת ישראל ופילוסופיה

 

 

פרופ' עודד מימון

 

 

הנדסת תעשייה

 

 

פרופ' דניאל סטטמן

 

 

פילוסופיה

 

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]