על פי סקר התאחדות הסטודנטים הארצית, בין כלל המוסדות האקדמיים בישראל, לשנת 2018, דורגה הקריה האקדמית אונו, במקום הראשון בקטגוריית שביעות הרצון הכללית מאיכות ההוראה בקרב המכללות הפרטיות.

ת ו ד ה!