Workshop: Prof Joan Toglia

Workshop: Prof Joan Toglia

Workshop: The Multicontext Approach to Cognitive Rehabilitation of Executive Dysfunctions: Promoting Strategy Use & Awareness across Functional Activities 28-29/6/2011

 

הסדנא הועברה ע"י פרופ'  Joan Toglia  ראש החוג ללימודי ריפוי בעיסוק ב- Mercy College, Dobbs Ferry, NY, ופרופ' חבר ב – New York Presbyterian- Cornell Weill Medical Center.  פרופ' Toglia  הנה חוקרת בעלת הכרה בינלאומית בזכות פיתוח גישת הטיפול הרב מערכתי ושיטות אבחון דינמיות לילדים ומבוגרים עם לקות בתפקודים הניהוליים, היא פרסמה מאמרים רבים בספרות המקצועית בתחום ומקיימת הרצאות וסדנאות באירופה, דרום אמריקה, אסיה, קנדה וארה"ב.

 

הסדנא זכתה להתעניינות וביקוש רב בקרב אנשי מקצועות הבריאות  ונכחו בה כ- 200 משתתפים מרחבי הארץ ממוסדות רפואיים ואקדמיים שונים ל- 2 ימי לימוד מרוכזים. בסדנא הוצג המודל הייחודי שפותח ע"י פרופ'  Toglia לאבחון, טיפול ושיקום תפיסתי וקוגניטיבי, הוצגו תיאורי מקרים ונסקרו שיטות התערבות. במהלך היומיים ואף לאחר מכן קבלנו מהמשתתפים תגובות חיוביות ביותר לגבי תכני הסדנא, הארגון והאירוח בקריה האקדמית אונו.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]