סימפוזיון איכות חיים

סימפוזיון איכות חיים

סימפוזיון בינלאומי וסדנאות מקצועיות בנושא:

Quality of Life and Well-being of People with Disabilities: Theory, Research &

Implementation

September 9-11, 2013

 

מטעם מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה, הקריה האקדמית אונו ובית אקשטיין

בהשתתפות  חוקרים מחו"ל ומהארץ ביניהם:

 

:

Prof. Robert Schalock, Hasting college, Nebraska, USA   (video lecture)

Prof Robert Cummins, Deakin University, Australia

Prof. Miguel Angel Verdugo, University of Salamanca, Spain                                                                                         

Prof. Sophia E. Kramer, VU University, Amsterdam, The Netherlands

 

בסימפוזיון הוצגו הקשרים האפשריים בין התיאוריה, המחקר והשדה בכל הקשור ליישום ולשימוש  בתפישת "איכות חיים" (Quality of Life)  בתכניות התערבות, בטיפול, ובמתן שירותים לאנשים עם מוגבלויות שונות. 

הסימפוזיון נתן במה לדיונים רב- תחומיים והזדמנות ללמידה, יצירת שיתופי פעולה ומחקר לאנשי המקצוע המעוניינים לקדם את הנושא באוכלוסיות ובמסגרות שונות. 

בסימפוזיון לקחו חלק אנשי מקצועות הבריאות, חינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ושיקום, מטפלים ואנשי אקדמיה ומחקר, כמו גם נציגי מסגרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלויות.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]