הכנס השנתי הרביעי

הכנס השנתי הרביעי

 

הכנס השנתי הרביעי של מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה בשיתוף המרכז לחקר קבלת החלטות רפואיות 4.10.2010 קבלת החלטות בתחומי בריאות- מדיניות, פרט ואנשי מקצוע

 

תכנית הכנס כללה הרצאות מגוונות הקשורות בנושא קבלת החלטות בתחומי בריאות:

הרצאת המפתח בכנס, הועברה ע"י ח"כ ד"ר רחל אדטו, ממפלגת קדימה ולשעבר חברה בוועדת סל התרופות, בוגרת הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו, בנושא: קבלת החלטות במסגרת סל התרופות. בהרצאה נסקרו דרכי עבודתה של ועדת סל התרופות והרכבה, הנושאים העומדים לפתחה, והשיקולים השונים אליהם היא נדרשת, לצד הגורמים המשפיעים על פעילותה, והדילמות הרבות המחייבות קבלת החלטות. מההרצאה עולה שהבחירות הנעשות יהיו לעולם בבחינת  tragic choice  (בחירה טראגית), עקב הצורך לבחור באפשרויות מסוימות ולשלול אחרות במסגרת האילוצים והלחצים הרבים.  

 

ד"ר אורן שביט, מביה"ס לרוקחות באוניברסיטה העברית התייחס בהרצאתו להערכת טכנולוגיות בריאותכמנגנון מסייע בקבלת החלטות לגבי תעדוף שלהן לסל שרותי הבריאות, תחת אילוצי תקציב נתון ובתנאי אי וודאות. גופים לאומיים מקצועיים להערכת טכנולוגיות בריאות פועלים במספר מדינות בעולם. בהרצאה הודגש הצורך בהקמת גוף לאומי להערכת טכנולוגיות בריאות גם בישראל שיעסוק בבחינה של התרומה היחסית לבריאות הציבור של תרופות, שירותים וטכנולוגיות בריאות אחרות, ויביא להקצאה יעילה יותר של התשומות הקיימות, לשיפור הנגישות של הציבור לטכנולוגיות בריאות הנחוצות לו ולהשאה (מקסימיזציה) של תועלת הבריאות של הציבור בישראל.

 

ד"ר פנינה ליפשיץ-אבירם,עו"ד, מהמרכז למשפט רפואי, ביואתיקה, ומדיניות בריאות – בקריה האקדמית אונו, סקרה במסגרת הרצאתה: זכויות של קטינים בקבלת החלטות ומהי המדיניות הראויה, את המעמד המשפטי של קטין בישראל השייך, לכאורה, לקטגוריה של "חסרי כושר", בבואו לקבל טיפול רפואי. בהרצאה נחשף כי בימים אלה מתגבשת הצעה לתיקון חוק זכויות החולה בנושא של הסכמת קטין לטיפול רפואי. התיקון המוצע לחוק מכיר בכך שבד בבד עם הצורך  שהורים יקבלו החלטה בדבר קבלה או סירוב לטיפול רפואי, יש להכיר בצורך של קטין בשל בגיל ההתבגרות, לקבל או לסרב לקבלת טיפול רפואי בעצמו.

 

במסגרת המושבים המקבילים בכנס נערכו פאנלים בנושאי גישות התערבות למבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז, בהנחיית ד"ר אורית להב, החוג לריפוי בעיסוק, הקריה האקדמית אונו, התערבות מוקדמת לילדים עם לקויות על הרצף האוטיסטי, בהנחיית פרופ' אסתר דרומי, אוניברסיטת תל אביב, לצד מושבים שעסקו בקבלת החלטות של הפרט בנושאים רפואיים בהנחיית פרופ' טליה מירון שץ, המרכז לחקר קבלת החלטות רפואיות, הקריה האקדמית אונו וקבלת החלטות מקצועיות בהנחיית פרופ נעמי כץ, ראש מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה הקריה האקדמית אונו.

 

בין המרצים בכנס היו אנשי מחקר ואנשי מקצוע מאוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר בארץ, ומסגל הקריה האקדמית אונו.

 

הכנס היה מוצלח ועורר תגובות חיוביות בין המשתתפים. נשמח לראות בכנסים שלנו בעתיד וגם בפעילותנו המחקרית, משתתפים ומרצים נוספים מקרב אנשי הסגל והסטודנטים מהפקולטות האחרות בקריה האקדמית אונו. 

תכנית הכנס

תקצירים והרצאות

תמונות מהכנס

וידאו מהכנס

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]