תכנית הלימודים

תפריט של תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

 • קורסי השלמה

 • מכינה במתמטיקה

 • מכינה בסטטיסטיקה

 • מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

 • התנהגות ארגונית

 • יסודות השיווק

 • קורסים אינטגרטיביים

 • אסטרטגיה וניהול השיווק

 • (הקורס מועבר באנגלית)

 • אסטרטגיה עסקית

 • ניהול משא ומתן עסקי

 • ניתוח דוחות כספיים

 • מבוא לתורת המשחקים

 • קורסי התמחות

 • התנהגות ארגונית (מאקרו + מיקרו)

 • חדשנות בארגונים

 • פסיכולוגיה חיובית

 • שיטות מחקר כמותניות

 • ניהול ומנהיגות

 • אבחון ארגוני

 • סוגיות בניהול ההון האנושי

 • יסודות הייעוץ וההתערבות

 • התערבות וייעוץ יישומי

 • שינוי בארגונים

 • מבוא להנחיית קבוצות

 • יזמות בינלאומית

 • ייעוץ בנישות (2 מתוך קורסי הבחירה)

 • תהליכים ארגוניים ברמה מערכתית-אסטרטגית

 • הנחיית קבוצות

 • פרקטיקום (עבודה מעשית בארגונים)

 • פרויקט וסמינר

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]