גם אני למדתי באונו
הראל יצחקי מנכ"ל מכללה אקדמית לחינוך 'תלפיות'
בקריה האקדמית אונו מצאתי אנשים טובים (מאוד!) באמצע הדרך וחיבור יוצא דופן באיכותו וייחודו, בין האקדמיה לעולם הערכים של הציונות הדתית
אני מאמין
הרב משה רייס מייסד וראש מינהל הציונות הדתית מהקמתו ב-2005. משמש בית חם ועוגן לבני הציונות הדתית במהלך הלימודים ובהכוונה לעולם העבודה.
זכות היא לי להיות שליח לבני הציונות הדתית המשלבים תורה ועבודה