העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon
מסלולי ותכנית לימודים
מסלולי ותכנית לימודים

מסלולי ותכנית לימודים

המסלול האינטגרטיבי

במסלול זה יוכלו הסטודנטים להעמיק באחד מתחומי המשפט המעניינים אותם מתוך מגוון הקורסים המוצעים בתוכנית (תחומי המשפט המסחרי, הפרטי, הפלילי, הציבורי והרפואי ועוד). ידע אינטגרטיבי זה יאפשר נקודת מבט רחבה ומעמיקה יותר על תחום המשפט והתמקצעות בתחומים שייבחרו. כמו כן תאפשר התכנית רכישת כלים מחקריים מהמעלה הראשונה בתחומי משפט שונים, כלים שיסייעו לסטודנטים בחייהם המקצועיים והאישיים.

 

ימי הלימוד: יום ג' בשעות 22:00-9:00.

מועד פתיחת מסלול: אוקטובר 2017, פברואר 2018

משך התואר: 15 חודשים, כולל סמסטר קיץ.

 

מסלול הכולל תזה

הקריה האקדמית אונו היא המכללה הראשונה בישראל שקיבלה אישור לתכנית תואר שני מחקרי ("עם תזה") לצד אישור לקיום תכנית תואר שני ללא תזה. לאחר שני הסמסטרים הראשונים ללימודים אפשר לפנות למסלול התואר השני המחקרי. המסלול המחקרי מיועד לעד ארבעה סטודנטים מצטיינים בשנה המעוניינים לבצע עבודת מחקר רחבת היקף בתחום מסוים, בהנחיית אחד מחברי סגל המרצים של הקריה האקדמית אונו.

 

ימי הלימוד: יום ג' בשעות 22:00-09:00.

מועד פתיחת מסלול: אוקטובר 2017, פברואר 2018

משך התואר: 15 חודשים, כולל סמסטר קיץ.


קורסי ליבה

דיני ניירות ערך/ פרופסור זוהר גושן, ד"ר לאה פסרמן- יוזפוב

גלובליזציה: השפעות חברתיות וכלכליות/ מר יורם גבאי

טכנולוגיה ומשפט/ ד"ר אמל ג'בארין

דיני תכנון ובניה וניהול נדל"ן/ ד"ר גדי רובין

סוגיות מתקדמות בדיני ראיות / השופט גלעד נויטל

בוררות מסחרית/ ד"ר אלעד פינקלשטיין

ניהול מו"מ/ ד"ר דינה ניר

ניהול כספי המשפחה האישיים/ ד"ר יצחק כהן

קורסי בחירה

בעלי מניות בחברה – זכויות תביעה ותרופות/ פרופסור ציפורה כהן

עבודת הדירקטוריון הלכה למעשה/ פרופסור גבריאלה שלו וד"ר לאה פסרמן- יוזפוב

סוגיות בהתקשרויות ציבוריות/ פרופסור ירון זליכה

הבחירה הציבורית והחוק/ ד"ר עמיחי כהן

דיני עונשין מודרניים/ פרופסור גבריאל הלוי

ניתוח דוחות כספיים/ מגוון מרצים

משפט ותרבות/ ד"ר יעקב בן שמש

היבטים משפטיים ומסחריים להקמת וניהול העסק/ ד"ר עופר טור-סיני

משפט רפואי/ ד"ר גיל סיגל

סמינריונים (לבחירה 2 מתוך הרשימה)

מיסוי בינלאומי

רגולציה

הקודיפיקציה האזרחית

עבירות כלכליות

זכויות הקורבן

אחריות נושאי משרה ושומרי סף

קורסים של בית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה*

משפט אמריקאי

סחר בינלאומי

דיני חברות בדלוור

רכישות ומיזוגים בתאגידים

 

*פתיחת הקורסים המשותפים עם אוניברסיטת קולומביה מותנית במינימום נרשמים.

PrintFriendly and PDF
[print-me]