העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon
ימי לימוד משפטים
ימי לימוד משפטים

תפריט של ימי לימוד משפטים

ימי לימוד משפטים

מחזור אוקטובר 2017*

קמפוס קרית אונו

  • תכנית בוקר

ימי הלימוד: א', ג', ד' בין השעות 08:00-16:00.

משך הלימודים: שלוש שנים. בין השנים ב' ל-ג' יתווסף סמסטר קיץ אחד.

  • תכנית ערב+ יום ו'

ימי הלימוד:  ג' בין השעות 16:00-22:00 ו-ו' בין השעות 08:00-14:00

תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום ב', בין השעות 17:30-22:00

משך הלימודים: שלוש וחצי שנים מלאות הכוללות סמסטר קיץ לכל אורך התואר.

  • תכנית ערב

ימי הלימוד: ג' ו- ה' בין השעות 16:00-22:00

תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום ד', בין השעות 17:30-22:00

משך הלימודים: שלוש וחצי שנים מלאות הכוללות סמסטר קיץ לכל אורך התואר.

 

קמפוס ירושלים

  • תכנית ערב

ימי הלימוד: א' ו- ד' בין השעות 16:00-22:00

תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום ו', בין השעות 08:00-14:00

מחזור פברואר 2018*

קמפוס קרית אונו

  • תכנית ערב ויום ו'

ימי הלימוד:  ב' בשעות 16:00-22:00 ו-ו' בין השעות 08:00-14:30

תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום ד', בין השעות 17:30-22:00

משך הלימודים: שלוש וחצי שנים מלאות הכוללות סמסטר קיץ לכל אורך התואר.

 

קמפוס ירושלים
הרישום טרם נפתח – 
לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת ייעוץ ורישום בטלפון 03-5311888.

 

* מועדי הבחינות, שיעורי ההשלמה וסימולציות, לא יתקיימו בהכרח בימי ובשעות הלימוד הקבועים במסלול.


מסלולים מקבילים

ניתן ללמוד לתואר ראשון במנהל עסקים בכל התמחות במקביל ללימוד תואר ראשון במשפטים. הלימודים כפופים למערכת השעות של שתי הפקולטות ולאישור מנהל הסטודנטים. על מנת ללמוד לשני התארים במקביל יש להירשם ולהתקבל לכל פקולטה בנפרד ולעמוד בדרישות האקדמיות הרלוונטיות לכל פקולטה.

צבירת נקודות זכות לתואר שני

ניתן ללמוד קורסי תואר ראשון במנהל עסקים במקביל ללימודי התואר במשפטים. קורסים אלה יזכו בנקודות זכות בלימודי השלמה לתואר שני במנהל עסקים וכך יקצרו את משך לימודי התואר השני. התחלת לימודי התואר שני מותנית בסיום כל החובות האקדמיים של התואר הראשון ובעמידה בתנאי הקבלה לתואר שני במנהל עסקים. קורסי ההשלמה הנדרשים הינם: מיקרו כלכלה, מקרו כלכלה, יסודות החשבונאות, חשבונאות פיננסית, מימון א'+ב', סטטיסטיקה א'+ב'.

 

4

PrintFriendly and PDF
[print-me]