העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon
.M.B.A עם התמחות מעשית בייעוץ ארגוני

.M.B.A עם התמחות מעשית בייעוץ ארגוני

.M.B.A עם התמחות מעשית בייעוץ ארגוני

ההתמחות המעשית (פרקטיקום) בייעוץ ארגוני הינה חלק מתכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים ומבוצעת במגוון ארגונים עסקיים, תעשייה ושירות, ציבוריים וחברתיים.

 

ההתמחות מבוצעת על פני 6 חודשים וכוללת 100 שעות, שמתוכן 70 שעות הכשרה בארגון ו-30 שעות הדרכה קבוצתית ואישית בקריה האקדמית אונו. המתמחים יבצעו עבודת שדה המורכבת מארגון ומביצוע פרק של התערבות ייעוצית, זאת בליווי הדרכות. בתום התהליך יוגשו דו"ח מסכם ללקוח ועבודת גמר לקריה האקדמית אונו.

בסיום הלימודים יקבלו המתמחים שתי תעודות:

 • תעודה מהקריה האקדמית אונו, המהווה אישור כי השתתפו בתכנית הכשרה מעשית בייעוץ ארגוני. למתמחים תינתן
 • תעודה של ICF (הפדרציה העולמית של המאמנים) המאשרת כי השלימו 175 שעות לימוד מתוך תכנית הלימודים המוכרת לצרכי הכשרה באימון (שלב א').

לימודים אלה הינם השלב הראשון בתהליך קבלת הכרה כמאמן מוסמך ולאחר סיומם ניתן לגשת לאימון מעשי לקראת קבלת ההסמכה.

מקורסי ההתמחות בייעוץ ארגוני

 • הנחית קבוצות (2 טרימסטרים)
 • תאוריה בהנחית קבוצות
 • פרקטיקום (המתפרס על פני 3 טרימסטרים)
 • סמינר פרקטיקום ( על פני 3 טרימסטרים)
 • קורס בייעוץ יישומי
 • הצגת הפרקטיקום (פוסטר-סשן).

שכר לימוד

שכר לימוד לתואר שני

פקולטה מסלול שכר הלימוד עבור התואר מינימום תשלום (לתואר) מספר תשלומים מקסימלי
מנהל עסקים תואר שני במנהל עסקים 49,500 ש"ח 100% 15
מנהל עסקים

תואר שני במנהל עסקים

התמחות בייעוץ ארגוני

54,500 ש"ח
(כולל פרקטיקום)
100% 15
מנהל עסקים תואר שני בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך 36,000 ש"ח 100% 15
משפטים תואר שני במשפטים 28,900 ש"ח 100% 15
מדעי הרוח תואר שני ביהדות 18,000 ש"ח 100% 10
 • תואר שני במנהל עסקים:
  התמחות בייעוץ ארגוני - עלות הפרקטיקום - 5000 ש"ח.
  התמחות בניהול מערכות בריאות ופארמה - עובדי ארגוני הבריאות ורוקחים זכאים למלגה בסך 8,750 ש"ח בשכר הלימוד. פרטים בהרשמה.
  עלות התמחות נוספת - 5,000 ש"ח.
  שכר הלימוד כולל קורסי השלמה.
 • תואר שני בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך:
  עלות הפרקטיקום - 2,500 (בנוסף לעלות התואר).
  חברי הסתדרות המורים במסלול זה, זכאים למלגה בסך 1000 ש"ח. לפרטים נוספים ניתן לפנות ללורי דגייב בדוא"ל Lori.d@ono.ac.il או בנייד 050-5894286.
  התואר מוכר להחזר שכ"ל למורים זכאים (פרטים נוספים באתר משרד החינוך).
 • תואר שני במשפטים: 
  עבור קורסים של בית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה נדרשת תוספת תשלום - פרטים בהרשמה (פתיחת הקורסים המשותפים עם אוניברסיטת קולומביה מותנית במינימום נרשמים).
  תוספת למסלול מחקרי/תזה- 2,000 ₪.
 • תואר שני ביהדות: 
  שכר הלימוד כולל קורסי השלמה.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ניתן להוריד כאן
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע ניתן להוריד כאן
 • התשלומים בכל מסלולי הלימוד הינם שווים,לא צמודים וללא רבית.
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר הלימוד כולל דמי חברות באגודת הסטודנטים. הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, דמי ביטוח, חוברות מקראות ותרגילים ודמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא, זכאים להנחה של 10% כל אחד.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.
 • מדור שכר לימוד - שעות קבלת קהל 
יום א' עד יום ה' משעה 09:00-12:00
  ומשעה 14:00-18:00
   
יום ו' משעה 08:00-12:00

מספר פקס: 03-7382299

 • הנחיות כלליות

בתום תהליך הרישום אשר יתבצע במנהל הרישום ישלחו מכתבי קבלה למתקבלים. למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט אשר לא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה, יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיו בשנה זו.

 • ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה יגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לביתו של הסטודנט. סטודנט שעובד בתקופת לימודיו ימלא אחר ההוראות אשר יצורפו לפנקסי התשלומים על מנת לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

 • פיגורים בתשלומים

סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת  כנהוג בקריה האקדמית אונו סטודנטים אשר לא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

 • הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

 

לפרטים נוספים: 

בטלפון - 03-9635856

בדוא"ל - service@sachal.co.il

באתר - www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    


 לפרטים נוספים מלאו הטופס ונחזור אליכם בהקדם: שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:

 

PrintFriendly and PDF
[print-me]
KCS