העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon
שאלות ותשובות
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

BA מנהל עסקים - שאלות ותשובות

ניתן להגיש בקשות לפטורים במעמד הרישום או בשבועיים הראשונים בלבד של הסמסטר. לטופס הבקשה לפטור (אותו ניתן להוריד באתר או לקבל במנהל הסטודנטים) יש לצרף גיליון ציונים וסילבוס מקוריים מהמוסד האקדמי בו נלמד הקורס. לא יינתנו פטורים על סמך לימודים שאינם אקדמיים.

לא ניתן  לסיים את התואר בפחות משלוש שנים. המסלולים לתואר ראשון בנויים כך שהקורסים פרושים על פני שלוש שנים ולא ניתן להקדים או להעביר קורסים על מנת לסיים את התואר מוקדם יותר .

מערכת השעות מונפקת לכל מסלול בתחילת שנת הלימודים וניתן לראות אותה באתר הקריה האקדמית, בתחנת המידע לסטודנט. המערכת לכל מסלול הינה קבועה ולא ניתנת לשינוי. היה וסטודנטים מעוניינים לבצע שינוי בשעות התרגילים או בקבוצות הלימוד (כגון בקורסי אנגלית ומחשבים) עליהם לפנות למנהל הסטודנטים בשבועיים הראשונים לסמסטר בלבד.

לא יבוצע כל שינוי במערכת לאחר תום השבועיים הראשונים.

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים לתואר (כולל קבלת כל הציונים , והמחויבות הקהילתית ) נדרשים הסטודנטים לבצע החתמה של טופס טיולים, טופס זה מעיד על כך שלא נותרו לסטודנטים חובות בספרייה או בגזברות. עם הגשתו של הטופס למנהל הסטודנטים יחל הטיפול בו ברמה האקדמית. הטיפול כולל בדיקת מאזנו האקדמי של הסטודנט והנפקת אישור זכאות.

הטיפול בבקשה אורך כשבוע ימים ובסיומו נשלחת זכאות לתואר אל הסטודנט בדואר. אישור הזכאות הוא המסמך החוקי המשמש לצרכי תיעוד/משכורת וכדומה. מעבר לאישור הזכאות יונפקו לסטודנטים תעודת תואר והתמחות, הסטודנט יוזמן לטקס הענקת תארים בטקס הקרוב אליו הוא יוכל להשתייך.

ככלל ניתן זמן די והותר להגשתה של כל עבודה. יחד עם זאת היה והסטודנט נתקל בקושי לעמוד בזמני ההגשה מסיבות אישיות כאלו ואחרות, עלייו לפנות בכתב לוועדה לענייני סטודנטים  לבקשת הארכה בהגשת העבודה. למכתב הבקשה יש לצרף אישורים רלוונטיים ( כגון אישור מחלה, אישור מילואים)

הקריה האקדמית כמוסד להשכלה גבוהה ומתוך מודעות לבעיות הפער החברתי השכלתי הקיים בישראל, הביאה להקמת יחידה למעורבות חברתית התורמת למען קידום הקהילה בישראל. הקריה האקדמית רואה במעורבות הקהילתית של  הסטודנטים בקריה ערך רב  ולפיכך מובילה בארץ מהלך ייחודי של פעילות סטודנטים בקהילה. המחויבות הקהילתית הינה חובה במהלך שנה א' ללימודי תואר ראשון (משפטים, מנהל עסקים) ומזכה ב -4 נקודות זכות במסגרת קורסי החובה בתואר. משך הפרויקט הוא  36 שעות, אחת לשבוע, שעה וחצי-שעתיים בכל פעם. לא ניתן לקבל זכאות לתואר מבלי לסיים את פרויקט המחויבות הקהילתית.
PrintFriendly and PDF
[print-me]
KCS