העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon
שאלות ותשובות
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

ייעוץ ורישום-שאלות נפוצות

הקריה האקדמית אונו שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בלא הודעה מוקדמת בפרטים המופיעים באתר זה, שינויים שיחייבו את הסטודנטים. הנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים מדגימים את המסגרת הכללית של הקורסים. חלק מהנושאים בכל קורס עשויים להשתנות מעת לעת במהלך הלימודים, בהתחשב בצרכים אקדמיים ופדגוגיים או למיטב שיפוטה ושיקול דעתה של הנהלת הקריה האקדמית אונו.

 

תוכנית הלימודים בכל קורס בנויה על בסיס מכסת שעות המחושבת על פי חלוקה לשעות לימוד אקדמיות וכוללת גם בחינות או פרויקטים. מכסת השעות בכל קורס תינתן במלואה גם אם תכנים מסוימים ישתנו ויתעדכנו.

 

פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

כל הכתוב באתר זה מיועד, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.

אתר זה אינו תקנון לימודים. תקנון הלימודים הוא הקובע לגבי כללים ותכנים.

בחינת הפסיכומטרי איננה מהווה תנאי סף לקבלה (למעט החוגים בריפוי בעיסוק ובהפרעות בתקשורת), אולם מועמדים שנבחנים בבחינת הפסיכומטרי והשיגו ציון מעל 575 משפרים את סיכויי קבלתם. הפסיכומטרי תקף לצורך וועדת הקבלה למשך 10 שנים. מועמדים שלא נבחנו בפסיכומטרי יידרשו למבחני מיון.

כל סטודנט למשפטים יקבל תקליטור משפטי (ספריה/ מאגר משפטי), את שאר הספרות המקצועית ניתן למצוא בהעתקים רבים בספרייה של הקריה האקדמית אונו ולהשאילם. כמו כן בספרייה קיימות עמדות אינטרנט ומאגרי מידע חדישים לשירות הסטודנטים.

כל בקשה נבדקת לגופה ע"י הועדה להכרה בלימודים קודמים. על המועמד להמציא גיליון ציונים מאושר. הבקשה תידון על בסיס הנתונים הבאים: ציון, מס' שעות אקדמיות, סילבוס, מועד הלימודים. על מנת לקבל יעוץ לפני רישום וקבלה ללימודים בנושא הפטורים ניתן לשלוח לפקס מס' 03-5311971 או בדוא"ל: info@ono.ac.il, בקשה לועדה להכרה בלימודים קודמים הכוללת גיליון ציונים יחד עם מכתב נלווה הכולל פרטים אישיים, תשובה תינתן תוך שבוע ימים.

הליך הרישום נושא עלות כספית אותה ישלם המועמד בעת הצגת מועמדותו ללימודים.
דמי הרישום אינם מוחזרים בכל מקרה גם באם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד.

ניתן להגיש בקשה עוד במהלך תהליך הרישום למשרד דיקנאט הסטודנטים ובה לצרף חוות דעת מומחה לגבי ההקלות הנדרשות במהלך הלימודים, את הבקשה יש להגיש למנהל רישום, תשובה תינתן תוך שבוע ימים.

על מנת לשמר קבלה למחזור מאוחר יותר יש להגיש בקשה בכתב. היות ותנאי הקבלה משתנים מעת לעת.
ייבדק כל מקרה לגופו.

מערכת שעות תשלח בסמוך למועד פתיחת שנת הלימודים, לאחר הסדרת שכ"ל השנתי במלואו! המערכת הינה קבועה בהתאם למסלול הלימודים שנבחר. אין צורך להגיע או להירשם במיוחד. שבוע לפני מועד תחילת הלימודים יתקיים יום אוריינטציה (פרטים נוספים ישלחו בהמשך) ובו יחולקו חומרי לימוד רלוונטיים ויינתנו הסברים לגבי תכנית הלימודים. המעוניינים להתמחות בחשבונאות (ראיית חשבון) צריכים להודיע על כך למנהל רישום במיידית. את הבקשה ניתן לשלוח לפקס מס' 03-5311971 או בדוא"ל: info@ono.ac.il.

ניתן לשנות מסלול לימודים עד לסוף מועד הרישום המאוחר ועל בסיס מקום פנוי. בקשה לשינוי מסלול טרם הסדר שכר לימוד יש לשלוח למינהל הרישום בפקס מס' 03-5311971 או בדוא"ל: info@ono.ac.il בציון שם, ת"ז, סיבת הבקשה והמסלול המבוקש. בקשה לשינוי מסלול לאחר הסדרת שכר לימוד יש לשלוח למינהל הסטודנטים הרלוונטי בציון שם, ת"ז, והמסלול המבוקש. פקס מינהלת תואר שני: 03-6342184, פקס מינהל סטודנטים משפטים: 03-6351820, פקס מינהל סטודנטים מינהל עסקים לתואר ראשון: 03-6353788.

לתשומת לבך, אישור הבקשה הינו על פי שיקולי המינהל האקדמי ועל בסיס מקום פנוי. שינוי מסלול במהלך שנת הלימודים עלול לגרור השלמות בימים ושעות נוספים על המסלול המבוקש.

להסדיר את שכר הלימוד עד לתאריך הנקוב במכתב הקבלה. ניתן להסדיר שכ"ל מראש במזומן או בעשרה תשלומים שווים לא צמודים וללא ריבית. לא ניתן לפרוס את שכר הלימוד למספר רב יותר של תשלומים. תשלום ראשון ישולם עד לתאריך הנקוב במכתב הקבלה ובאמצעות שובר תשלום לבנק הדואר. להסדרת יתרת התשלום יש לחתום על טופס חיוב בכרטיס אשראי או להחתים את הבנק על טופס הוראת קבע ולהעביר לגזברות הקריה האקדמית בפקס מס' 03-7382299. קבלה תישלח אליך בדואר בתוך שבועיים.

לאפשרויות מימון נוספות לתואר ניתן לפנות לחברת ISL בטלפון 1-700-50-40-48.
אנו נאלץ לבטל לימודים לסטודנט אשר לא יסדיר את שכר הלימוד במועד שנקבע.

למכתב הקבלה יצורף מכתב המאשר את הפטורים שניתנו על סמך כל הנתונים שהועברו לרישום. אין צורך לבקש בדיקה להכרה בלימודים קודמים. במידה וטרם הועברו מסמכים על השכלה קודמת ניתן לשלוח בדואר למינהל רישום גיליון ציונים עם מכתב נלווה הכולל שם, תעודת זהות והקורסים עבורם מתבקשת ההכרה. כל מקרה נבדק לגופו ע"י הועדה להכרה בלימודים קודמים. תשובה תינתן תוך שבועיים. קבלת הפטורים תותנה בהמצאת מסמך רשמי חתוך ע"י המוסד המנפיק.
בקשות להכרה בלימודים קודמים לאחר תחילת שנת הלימודים יש להפנות ישירות למינהל הסטודנטים הרלוונטי.

מלגות פר"ח - פרוייקט חונכות ארצי, כמקובל במוסדות מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים ניתן לפנות לאתר האינטרנט: www.perach.org.il.
מלגות של הקריה האקדמית אונו על בסיס סוציו-אקונומי, ניתן להגיש לאחר פתיחת שנת הלימודים האקדמית. טפסי בקשה ניתן לקבל במנהל הסטודנטים החל מהיום הראשון לתחילת הלימודים. מלגות חיצוניות - ניתן לקבל רשימה מפורטת מאגודת הסטודנטים או באתר הקריה האקדמית אונו.

לצפייה במפה אינטראקטיבית עם מסלול נסיעה מביתך עד לקמפוס הקריה האקדמית אונו - לחצו כאן

כתובתנו: רח' צה"ל 104, קרית אונו.
קווי האוטובוס המגיעים אלינו:
תל אביב והמרכז: קו מס'
דן- רידינג - קיראון (רימון) 55
רידינג - יהוד 56
ת. מרכזית ת"א- קיראון 68
ת. מרכזית ישנה-קיראון 168
פ"ת - אור יהודה (צומת סביון) 76

מודיעין אגד: 03-6948888
חברת קווים (בקעת אונו): 03-5570600

הפקולטות למשפטים ומינהל עסקים:
תעודת בגרות ישראלית בממוצע משוקלל 95, ראיון קבלה, מבחני מיון בהבנת הנקרא באנגלית, מועמדים לפקולטה למשפטים ייבחנו גם בהבנת הנקרא בעברית, מועמדים לפקולטה למנהל עסקים ייבחנו גם במתמטיקה.
 

הפקולטה למקצועות הבריאות:

החוג לריפוי בעיסוק :

בחישוב הציון המשוקלל ניתן לבחינה הפסיכומטרית משקל של 70% ולתעודת הבגרות 30%. (לדוגמא: בגרות בממוצע 95 ופסיכומטרי בציון 600), ראיון אישי עם סגל החוג.
 

החוג להפרעות בתקשורת:

בחישוב הציון המשוקלל ניתן לבחינה הפסיכומטרית משל של 75% ולתעודת הבגות 25% (לדוגמא: בגרות בממוצע 95 ופסיכומטרי בציון 650), ראיון אישי עם סגל החוג.

 

PrintFriendly and PDF
[print-me]
KCS