העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon
דרישות קבלה ללימודי תואר ראשון
דרישות קבלה ללימודי תואר ראשון

דרישות קבלה ללימודי תואר ראשון

על המועמדים לתואר ראשון במשפטים או מנהל עסקים לענות על אחד מהתנאים הבאים:
א. תעודת בגרות מלאה בממוצע 95 + מבחני מיון + ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס+ ראיון עם איש סגל אקדמי.
ב. תעודת בגרות מלאה + פסיכומטרי בציון 630 + ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס+ ראיון עם איש סגל אקדמי.
ג. תואר אקדמי (מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה) בממוצע 80 ומעלה + ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס.
ד. תואר מוסמך / דוקטור (מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה) + ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס.
* בחישוב ממוצע ציוני הבגרות למקצועות אנגלית, מתמטיקה ומקצועות היהדות שנלמדו ברמה מוגברת 4 ו – 5 יחידות לימוד תינתן תוספת נקודות.
הליך הקבלה:
  • הצגת נתוני השכלה קודמת: יתקבלו רק מסמכים מקוריים או נאמנים למקור (ניתן לאשר את המסמכים במנהל הרישום):
א. הצגת תעודת בגרות ישראלית מלאה או תעודת בגרות מלאה מחו"ל (יש לצרף אישור הניתן ע"י משרד החינוך, כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית – היחידה להשכלה תיכונית מחו"ל טלפון: 02-5601371/2).
ב. הצגת תואר ראשון ממוסד מוכר בממוצע 80 ומעלה או תואר מוסמך/דוקטור ממוסד מוכר.
ג. הצגת תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו"ל (יש לצרף אישור שקילות ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות. טלפון: 02-5602853).
ד. מועמדים המשלימים או המשפרים את מבחני הבגרות יוכלו להתקבל על תנאי הצגת זכאות לתעודת בגרות מלאה טרם פתיחת שנת הלימודים ועמידה בממוצע 95, בכפוף לאישור ועדת הקבלה.
ה. מועמדים חסרי תעודת בגרות מעל גיל 30 בלבד, יידרשו לעבור מכינה קדם אקדמית לפני תחילת שנת הלימודים.  קבלה ללימודים אקדמיים מותנית במעבר כל קורסי המכינה בציון 75 לפחות ועמידה בממוצע ציונים משוקלל של 75.
  • ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס :
כל  מועמד עובר ראיון אישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס. המלצת המראיין לגבי המועמד הינה בעלת משקל רב בשיקולי וועדת הקבלה, ונותנת אפשרות להתרשמות מעמיקה מהמועמד.
  • ראיון אישי עם איש סגל אקדמי:
כל מועמד עובר ראיון אישי עם איש סגל אקדמי של הפקולטה המבוקשת בקריה האקדמית אונו. מועמדים אשר יתקבלו עפ"י נוהל קבלה אוטומטי, לא יידרשו לראיון אישי. המלצת המראיין לגבי המועמד הינה בעלת משקל רב בשיקולי וועדת הקבלה, ונותנת אפשרות להתרשמות מעמיקה מהמועמד.
  • מבחני מיון:
מטרת מבחני המיון הינה לוודא רמת מינימום נדרשת ללימודים אקדמיים ולסיווג לרמות לימוד מתאימות. מבחני המיון הינם רב-ברירתיים ("מבחן אמריקאי"). לא ניתן לערער על תוצאות הבחינה וכן לא ניתן להיבחן יותר מפעם אחת. מועמדים למשפטים ייבחנו בהבנת הנקרא באנגלית ובהבנת הנקרא בעברית. מועמדים למנהל עסקים ייבחנו בהבנת הנקרא באנגלית ובמתמטיקה. ניתן לקבל במנהל הרישום את רשימת נושאי הבחינה במתמטיקה וכן רשימת ספרי עזר מומלצים ללימוד לבחינה זו.
פטור ממבחן מיון באנגלית:
א. בעלי תואר אקדמי מוכר.
ב. ציון פסיכומטרי- 120 ומעלה בפרק אנגלית.
ג. מבחן אמי"ר (אנגלית מיון לרמות) 220 ומעלה.
פטור ממבחן מיון בעברית:
א. בעלי תואר אקדמי מוכר.
ב.ציון פסיכומטרי 120 ומעלה בפרק חשיבה מילולית.
פטור ממבחן מיון במתמטיקה:
א. ציון פסיכומטרי 120 ומעלה בפרק חשיבה כמותית.
ב. לימודים אקדמיים במתמטיקה.
  • ועדת קבלה:
ועדת קבלה משקללת את נתוני ההשכלה הקודמת עם תוצאות מבחני המיון והראיון האישי עם ראש מינהל הציונות הדתית, הרב משה רייס ועם איש הסגל האקדמי (במידה ונדרש). בועדה יושבים דקאני הפקולטות, נציג נוסף של הסגל האקדמי וראש מנהל רישום. תשובה מועדת הקבלה תישלח בכתב תוך שלושה שבועות מיום סיום ההליך
PrintFriendly and PDF
[print-me]
KCS