העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon
תנאי-קבלה
תנאי קבלה לתואר ראשון

תפריט של תנאי קבלה לתואר ראשון

תנאי קבלה לתואר ראשון

תואר ראשון - תנאי קבלה

 • בגרות בממוצע 95 לפחות
 • פסיכומטרי בציון של 650 לפחות (אנגלית בציון של 100 לפחות)
 • יום מיון
 • מעבר ועדה רפואית כמקובל

 • ממוצע בגרות בציון 95 לפחות.
 • פסיכומטרי בציון של 650 לפחות או מעבר של מבחני מיון באנגלית ובעברית.
 • ריאיון אישי עם איש הסגל האקדמי.

או

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בציון 80 לפחות.

או

 • תואר שני או שלישי ממוסד אקדמי מוכר ותואר דוקטור לרפואה.

 • בגרות בממוצע 95 לפחות
 • פסיכומטרי בציון של 600 לפחות (אנגלית בציון של 100 לפחות)
 • יום מיון
 • מעבר ועדה רפואית כמקובל

 • ממוצע בגרות בציון 95 ומעלה.
 • פסיכומטרי 650 לפחות או מעבר של מבחני מיון באנגלית ובמתמטיקה.
 • ראיון אישי עם איש הסגל האקדמי.

או

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בציון 80 לפחות.

או

 • תואר שני או שלישי ממוסד אקדמי מוכר ובעלי תואר דוקטור לרפואה.

 

פרופ' ירון זליכה - קורס ממשל ציבורי תאגידי

 

בוגרי חשבונאות מספרים על המרצים הכי הטובים

 

 • בגרות בממוצע 92 לפחות.
 • פסיכומטרי בציון של 650 לפחות או מעבר של מבחן מיון באנגלית.
 • ראיון אישי עם איש הסגל האקדמי.

 

 • בגרות בממוצע 85 לפחות.
 • פסיכומטרי בציון של 600 לפחות או מעבר של מבחן מיון באנגלית.
 • ראיון אישי עם איש הסגל האקדמי.

 • בגרות בממוצע 85 לפחות.
 • פסיכומטרי בציון של 600 לפחות או מעבר של מבחן מיון באנגלית.
 • ראיון אישי עם איש הסגל האקדמי.
 • תעודת בגרות מלאה.
 • ריאיון אישי עם איש הסגל האקדמי.
 • מבדק שמיעה מוסיקלית / מבחן קול / כלי.
 • מבחן תיאוריה.
 • מבחן מיון באנגלית.

 

הליך רישום וקבלה

ניתן לבצע את ההרשמה בעזרת ערכת רישום או באמצעות הרשמה אונליין כפי שמפורט כאן

ההרשמה כוללת הגשת טופסי רישום מלאים ומקוריים, קורות חיים מעודכנים, צילום תעודת הזהות כולל הספח, תמונת פספורט ותשלום דמי רישום (עבור הטיפול בבקשת ההרשמה למחזור אוקטובר 2017 או למחזור פברואר 2018 בלבד).

הצגת נתוני השכלה קודמת

יתקבלו רק מסמכים מקוריים או נאמנים למקור (ניתן לאשר את המסמכים במנהל הרישום):

על המועמדים להציג את אחד מהבאים:

 • תעודת בגרות מלאה.
 • תעודת בגרות מחו"ל*

* יש לצרף אישור כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית ממשרד החינוך, היחידה להערכת השכלה תיכונית מחו"ל, טלפון 02-5601371/2.

 • תואר ראשון ממוסד מוכר, תואר מוסמך או תואר ד"ר ממוסד מוכר.
 • תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו"ל*

* יש לצרף אישור שקילות ממשרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5601684.

 

מועמדים המשלימים או המשפרים את מבחני הבגרות יוכלו להתקבל על תנאי הצגת זכאות לתעודת בגרות מלאה טרם פתיחת שנת הלימודים ועמידה בממוצע 95, בכפוף לאישור ועדת הקבלה.

 

מועמדים חסרי תעודת בגרות מעל גיל 30 בלבד, יידרשו לעבור מכינה קדם אקדמית לפני תחילת שנת הלימודים. קבלה ללימודים אקדמיים מותנית במעבר כל קורסי המכינה בציון 80 לפחות ועמידה בממוצע ציונים משוקלל של 80.

ראיון אישי

כל מועמד עובר ראיון אישי עם איש סגל אקדמי של הפקולטה המבוקשת בקריה האקדמית. המלצת המראיין לגבי המועמד הינה בעלת משקל רב בשיקולי וועדת הקבלה, ונותנת אפשרות להתרשמות מעמיקה מהמועמד.

מכינה באנגלית

מועמדים שיתקבלו ללימודים יחויבו במכינה אם סווגו לרמה D באנגלית לפי תוצאות מבחני המיון, או לפי ציון פסיכומטרי (84-77) בפרק האנגלית, או לפי ציון מבחן אמי"ר (184-177). המכינה באנגלית תתקיים בערב נוסף על תוכנית הלימודים. ניתן להוריד באתר מבחנים לדוגמה עם פתרונות.

מבחני מיון

מטרת מבחני המיון היא לוודא שהסטודנטים הם ברמה הנדרשת ללימודים אקדמיים ובעלי סיווג לרמות לימוד מתאימות. מבחני המיון הם רב-ברירתיים ("מבחן אמריקאי"). ניתן להיבחן פעם אחת בלבד ולא ניתן לערער על תוצאות הבחינה. הנושאים הנבחנים הם הבנת הנקרא בעברית, הבנת הנקרא באנגלית ומתמטיקה.

פטור ממבחן מיון באנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים:

 • אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר.
 • פסיכומטרי בציון של 110 לפחות בפרק האנגלית.
 • ציון מבחן אמי"ר (אנגלית מיון לרמות) 200 לפחות.

פטור ממבחן מיון בעברית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים:

 • אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר.
 • פסיכומטרי בציון של 110 לפחות בפרק חשיבה מילולית.

פטור ממבחן מיון במתמטיקה יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים:

 •  אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר.
 • פסיכומטרי בציון של 110 לפחות בפרק חשיבה כמותית.

מבחני מיון (מוסיקה)

מבחן ביצוע מעשי

במבחן יבצעו המועמדים  3-4 קטעי מוסיקה בכלי נגינה /קול. המבחן נועד לזהות את יכולות הביצוע של המועמד/ת בתהליך ההרשמה, לאחר ביצוע פגישת יעוץ אישית. משך המפגש כחצי שעה ובמסגרתו:

 1. מבדק שמיעה מוסיקלית (הרמונית, מלודית וריתמית)
 2. ביצוע הקטעים של המועמד.
 3. שיחה עם הבוחנים בהקשר לביצוע.

תוצאת המבחן המעשי תכתיב את רמת הביצוע ואפשרויות המועמדים להשתלב בתוכנית הלימודים.

מבחן תיאורטי

משך המבחן: כשעה.

במסגרת בדיקת הידע הקיים בתיאוריה של המוסיקה, יבדקו:

זיהוי ובניית מרווחים, בניית וזיהוי אקורדים ,הכתבות מלודיות, הרמוניות, ריתמיות, ידע בסיסי בעיבוד.

מבחן מיון אנגלית. (לאחר תשלום דמי הרשמה)

משך המבחן: עד שעתיים

בדיקת רמת הידע באנגלית לצורך קביעת הרמה לקורסי אנגלית במהלך הלימודים.

יום מיון (מקצועות הבריאות)

יום המיון נועד לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, כגון יחסים בין אישיים, הבנת מורכבות, מודעות וביקורת עצמית, יכולת התבטאות, העברת מסרים והתאמה למקצוע הטיפולי. למערכת המיון שני חלקים: תחנות הערכה ושאלון אישי.

 • תחנות הערכה (בכל תחנה מראיינת אחת) כוללות:
  תחנת ראיון אישי – בתחנה זו יש לענות לשאלות הנוגעות להתנסויות בעברך.
  תחנת דיון וניתוח מקרה – בתחנה זו יש להביע את דעותיך ועמדותיך על בסיס מקרה שיוצג לך בתחנה. 
  הזמן המוקצב לכל תחנה הוא 15 דקות. 
 • שאלון אישי
  לאחר השלמת סבב התחנות יש למלא שאלון אישי. השאלון כולל שאלות הנוגעות בעברך ושאלות בהן יש להביע את דעות ועמדות בנוגע למקרה שיוצג לך.

ועדה רפואית (מקצועות הבריאות)

קבלה ללימודים בפקולטה למקצועות הבריאות, מותנית במעבר ועדה רפואית כמקובל.

ועדת קבלה

ועדת הקבלה בוחנת את מכלול נתוני המועמדים. החלטות הוועדה ניתנות בכתב עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

PrintFriendly and PDF
[print-me]