העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon

תקנון החזר שכר לימוד – פברואר ואפריל 2017

תקנון החזר שכר הלימוד – מסלולי חורף – מחזור פברואר 2017 (תשע"ז): סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול. סטודנט שיבטל לימודיו עד 10/1/17 יחויב ב-50% מהתשלום הראשון. (מקדמה). סטודנט שיבטל לימודיו עד  19/02/17 יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה). סטודנט שיבטל לימודיו […]

PrintFriendly and PDF
מיכל צין 18 ביולי 2016

תקנון החזר שכר הלימוד – מסלולי חורף – מחזור פברואר 2017 (תשע"ז):

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול.
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד 10/1/17 יחויב ב-50% מהתשלום הראשון. (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד  19/02/17 יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-19/2/17 ועד -19/3/17 יחויב ב-30% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-19/3/17 ועד-05/7/17 יחויב ב-50% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר 05/7/17 לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד שנתי מלא.

תקנון החזר שכר לימוד – מסלולי אביב – מחזור אפריל 2017 (תשע"ז):

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך בו התקבלה הודעת הביטול. 
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד 03/04/17 יחויב ב-50% מהתשלום הראשון. (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו עד  03/05/17 יחויב בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-03/05/17 ועד -03/06/17 יחויב ב-30% משכר לימוד שנתי מלא .
 • סטודנט שיבטל לימודיו החל מ-03/06/17 ועד-05/07/17 יחויב ב-50% משכר לימוד שנתי מלא.
 • סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים לאחר 05/07/17 לא יהיה זכאי להחזר כספי ויחויב בשכר לימוד שנתי מלא.
PrintFriendly and PDF
[print-me]