העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon

תקנון החזר שכר לימוד – אוקטובר 2016

תקנון החזר שכר הלימוד – מחזור אוקטובר 2016 (תשע"ז) – כלל הפקולטות למעט הפקולטה למקצועות הבריאות: סטודנטים המבקשים לבטל את הרשמתם לפני הסדרת שכר לימוד יודיעו על בכתב למנהל רישום.  סטודנטים המעוניינים להפסיק את לימודיהם לאחר שהסדירו את שככר הלימוד יודיעו על כך בכתב למנהל הסטודנטים.  החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך שבו […]

PrintFriendly and PDF
מיכל צין 18 ביולי 2016

תקנון החזר שכר הלימוד – מחזור אוקטובר 2016 (תשע"ז) – כלל הפקולטות למעט הפקולטה למקצועות הבריאות:

 • סטודנטים המבקשים לבטל את הרשמתם לפני הסדרת שכר לימוד יודיעו על בכתב למנהל רישום
  סטודנטים המעוניינים להפסיק את לימודיהם לאחר שהסדירו את שככר הלימוד יודיעו על כך בכתב למנהל הסטודנטים
  החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך שבו התקבלה הודעת הביטול. 
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם עד 10.9.2016 יחויבו ב 50% מסך התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם עד 30.10.2016 יחויבו בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם מ-30.10.2016 ועד 30.11.2016 יחויבו ב-30% משכר הלימוד השנתי המלא.
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם מ-30.11.2016 ועד 19.02.2017 יחויבו ב-50% משכר הלימוד השנתי המלא.
 • סטודנטים שיודיעו על הפסקת לימודיהם לאחר 19.02.2017 לא יהיו זכאים להחזר כספי ויחויבו בשכר הלימוד השנתי המלא.
 • האמור בסעיף זה מתייחס למחזור אוקטובר 2016. הנתונים ישתנו בהתאם למחזור פברואר 2017 .

תקנון החזר שכר לימוד – מחזור אוקטובר 2016 (תשע"ז) – הפקולטה למקצועות הבריאות:

 • סטודנטים המעוניינים להפסיק את לימודיהם יודיעו על כך בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי לפי התאריך שבו התקבלה הודעת הביטול.
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם עד 30.10.2016 יחויבו בסכום התשלום הראשון (מקדמה).
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם מ-30.10.2016 ועד 30.11.2016 יחויבו ב-30% משכר הלימוד השנתי המלא.
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם מ-30.11.2016 ועד 19.02.2017 יחויבו ב-50% משכר הלימוד השנתי המלא.
 • סטודנטים שיודיעו על הפסקת לימודיהם לאחר 19.02.2017 לא יהיו זכאים להחזר כספי ויחויבו בשכר הלימוד השנתי המלא.
 • תשלום המקדמה ע"ס 3,315 ש"ח, לא יוחזר בכל מקרה.

תקנון ביטול/הקפאת לימודי מכינה קדם אקדמית – מחזור אוקטובר 2016 (תשע"ז):

 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודי המכינה יודיע בכתב למנהל הסטודנטים. החיוב בשכר הלימוד יחושב באופן יחסי של התשלומים החודשיים ,לפי התאריך בו התקבלה ההודעה.
 • סטודנטים שיבטלו את לימודיהם במהלך החודש הראשון של המכינה (החל מהתאריך הרשמי של תחילת המכינה) יחויבו בסכום התשלום ראשון. הודעה בחודש השני של המכינה תביא לחיוב בסכום שני התשלומים וכך הלאה.
 • סטודנטים שלימודיהם הופסקו ע"י הקריה האקדמית אונו, מכל סיבה שהיא, יחויבו בשכר לימוד לפי תקנון זה. 
 • סטודנטים אשר יקפיאו את לימודיהם ושילמו שכר לימוד מלא/חלקי סכום זה נשמר לזכותם לתקופה של עד שש שנים.
 • סטודנטים אשר יקפיאו את לימודיהם במהלך התואר ויחזרו ללמוד בתקופה של עד שש שנים, תנאי שכר הלימוד, שעות הלימודים ותוכניות הלימודים יהיו בתנאים שיהיו בקריה האקדמית אונו ביום חזרתו.
 • סטודנטים שלא יעברו את המכינה ולפיכך יוחלט לא לקבלם ללימודים ושילמו שכר לימוד עבור התואר האקדמי, יוחזר להם שכר הלימוד בגין לימודי התואר בלבד.
PrintFriendly and PDF
[print-me]
KCS