העמוד נטען, אנא המתן...

loading icon

הנחיות כלליות

בתום הליך הרישום, שיתבצע במינהל הרישום, יישלחו תשובות ועדת הקבלה לכל המועמדים באימייל ובדואר הביתה. למכתב הקבלה יצורף טופס לתשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה באימייל. סטודנטים שלא יסדירו את מלוא שכר הלימוד עד מועד זה יאבדו את מקומם, ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיהם בשנה […]

PrintFriendly and PDF
fatfish 6 באפריל 2014

בתום הליך הרישום, שיתבצע במינהל הרישום, יישלחו תשובות ועדת הקבלה לכל המועמדים באימייל ובדואר הביתה. למכתב הקבלה יצורף טופס לתשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה באימייל.

סטודנטים שלא יסדירו את מלוא שכר הלימוד עד מועד זה יאבדו את מקומם, ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיהם בשנה זו.

ביטוח לאומי:

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו לביתם של הסטודנטים. סטודנטים העובדים בתקופת לימודיהם ימלאו אחר ההוראות שיצורפו לפנקסי התשלומים כדי לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה, הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

פיגורים בתשלומים:

סטודנטים שיפגרו באחד התשלומים יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה של 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת, כנהוג בקריה האקדמית אונו.

סטודנטים שלא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

מדור שכר לימוד – שעות קבלת קהל 

יום א' עד יום ה' משעה 09:00-12:00
  ומשעה 14:00-18:00
   
יום ו' משעה 08:00-12:00

פקס: 03-7382299

טלפון: 03-5311888

הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

 

לפרטים נוספים: 

בטלפון – 03-9635856

בדוא"ל – service@sachal.co.il

באתר – www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

PrintFriendly and PDF
[print-me]